Archiwum

Spotkanie inaugurujące projekt: „Seniorzy bez granic. Wyszehradzka kooperacja na rzecz integracji seniorów”

30 maja 2018 roku w siedzibie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA, na Zamku w Cieszynie, odbyło się spotkanie organizacyjne, inaugurujące projekt „Seniorzy bez granic. Wyszehradzka kooperacja na rzecz integracji seniorów”.

W spotkaniu wzięło udział siedem organizacji partnerskich z terenów Polski, Czech i Słowacji, sprawujących opiekę nad osobami pozostającymi w zależnościach funkcjonalnych. Byli wśród nich przedstawiciele: Centrum Służb Socjalnych i usług dla seniorów Zákamenné (SK), Centrum Służb Socjalnych Horelica (SK), Powiatowego Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień w Cieszynie (PL), Domu Pomocy Społecznej Betania w Cieszynie (PL), Centrum Służb Socjalnych Český Těšín, příspěvková organizace (CZ), Domu Spokojnej Starości Sv. Josefa w Ropicach (CZ), Domu seniorów pod patronatem św. Elżbiety, Konwentu Sióstr Elżbietanek w Jabłonkowie (CZ).

Działania przewidziane w ramach tego projektu, skierowanego do seniorów, zakładają organizację trzech jednodniowych, wyjazdowych spotkań o charakterze warsztatów arteterapeutycznych. Dzięki tym warsztatom terapeutycznym, seniorzy i ich opiekunowie będą mieli możliwość aktywnie spędzić czas w atrakcyjnych pod względem kulturalnym i przyrodniczym miejscach, a także zintegrować się. Spotkania te będą miały charakter międzynarodowy. Wstępnie ustalono, że pierwsze warsztaty odbędą się 31 lipca br., kolejne 03.09. br i 14.09.br.

Ponadto, w ramach projektu planuje się organizację jednodniowych szkoleń skierowanych do opiekunów medycznych osób starszych, pielęgniarzy, terapeutów, kadry zarządzającej instytucji zajmujących się wsparciem i opieką nad osobami starszymi, a będącymi partnerami w tym projekcie. Szkolenia te skupione będą  na tematyce edukacji o demencji i komunikacji z seniorami zmagającymi się z chorobami otępiennymi. Szkolenia te prowadzone będą przez eksperta metody Possitive approach to care (tj. Pozytywne podejście do opieki, w skrócie: PAC). PAC jest innowacyjnym, kompleksowym programem edukacji o demencji i opiece w demencji, której autorem jest Teepa Snow – obecnie najbardziej ceniony ekspert ds. demencji na kontynencie północno-amerykańskim. Poprowadzi je trenerka specjalizująca się w tej metodzie, pochodząca z Polski - Marlena Meyer.  Dzięki tym szkoleniom uczestnicy nabędą wiedzę w zakresie etapów choroby otępiennej oraz zapewnienia wsparcia dla seniorów, tak aby jak najdłużej mogli zachować sprawność. Szkolenia zostały zaplanowane na październik br.

Liderem projektu jest Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością. Partnerami projektu są: Centrum Służb Socjalnych i usług dla seniorów Zákamenné (SK), Centrum Służb Socjalnych Horelica (SK), Powiatowy Dom Pomocy Społecznej Pogodna Jesień w Cieszynie (PL), Dom Pomocy Społecznej Betania (PL), Centrum Służb Socjalnych Český Těšín, příspěvková organizace (CZ), Fundacja 9sił (PL), Dom Spokojnej Starości Sv. Josefa w Ropicach (CZ), Dom seniorów pod patronatem św. Elżbiety, Konwent Sióstr Elżbietanek w Jabłonkowie (CZ).

Projekt uzyskał dofinansowanie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w kwocie: 15,000.00 EUR. Okres realizacji projektu: 20.05.2018 – 31.12.2018