Archiwum

Spotkanie podsumowujące mikroprojekt „Mówimy po słowacku! Hovoríme poľsky!”,

Cieszyn, 27.06.2018

 

27 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Zamku Cieszyn odbyło się spotkanie podsumowujące mikroprojekt „Mówimy po słowacku! Hovoríme poľsky!”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Polska – Słowacja. W spotkaniu podsumowującym, zorganizowanym przez partnera wiodącego projektu – Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA (EUWT TRITIA), udział wzięli uczestnicy kursu języka polskiego ze Słowacji oraz kursu języka słowackiego z Polski, którzy przez rok mieli możliwość poznania nie tylko języka sąsiedniego kraju, ale również jego tradycji oraz kultury.

Projekt „Mówimy po słowacku! Hovoríme poľsky“ miał służyć poprawie komunikacji i jakości współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi z obszaru przygranicznego Polski i Słowacji, poprzez podniesienie kompetencji językowych pracowników tych podmiotów oraz zwiększenie wiedzy z zakresu kultury, tradycji oraz historii Polski i Słowacji.

W projekcie udział wzięło 60 osób (30 z Polski i 30 ze Słowacji), reprezentujących zarówno instytucje publiczne, jak i organizacje pozarządowe po obu stronach granicy. Kursy języka słowackiego odbywały się w Cieszynie i Bielsku-Białej, kursy języka polskiego miały miejsce w Żylinie oraz Czadcy.

Oprócz kursów językowych uczestnicy, mieli także możliwość uczestnictwa w 3-dniowych wizytach w Polsce i na Słowacji, spotykając się z przedstawicielami różnych organizacji i instytucji z obu stron granicy. Zwiedzili również najważniejsze zabytki Kraju Żylińskiego oraz Województwa Śląskiego z obszaru wsparcia programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014 – 2020.

Spotkanie zwieńczyło uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia kursów językowych uczestnikom z Polski i Słowacji.