Archiwum

Spotkanie robocze dot. rozwoju turystyki na terenie EUWT TRITIA z o.o.

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. we współpracy z Regionalną Organizacją Turystyczną (Żyliński Region Turystyczny) i Samorządowym Krajem Żylina zorganizowało spotkanie robocze na temat turystyki na terenie EUWT TRITIA z o.o. Spotkania miało miejsce 2 grudnia 2014 r. w Rajeckých Teplicach (uzdrowisko niedaleko Żyliny).

Spotkanie otworzyła i prowadziła Marta Sláviková, dyrektorka EUWT TRITIA z o.o. Samorządowy Kraj Żylina na spotkaniu reprezentował Wiceprzewodniczący Kraju Jozef Štrba i dyrektor urzędu Samorządowego Kraju Żylińskiego Pavel Holeštiak.
Z Województwa Opolskiego przyjechała Marzena Koral-Jacek z Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu a z Województwa Śląskiego pan Bartłomiej Kamiński z Wydziału Gospodarki, Promocji i Współpracy międzynarodowej. Regionalną Organizację Turystyczną Samorządowego Kraju Żylińskiego reprezentowała jego dyrektora Iveta Chabadová. Z przyczyn złych warunków pogodowych (silnego mrozu) zabrakło przedstawicieli z Kraju Morawsko-Śląskiego.

Przedstawiciele wydziałów turystyki i współpracy międzynarodowej poszczególnych regionów przedstawili wizje i konkretne projekty rozwoju w zakresie turystyki. Propozycje działań były zaprezentowane jako możliwości nawiązania współpracy międzynarodowej, w których działaniach EUWT TRITIA z o.o. może pomóc lub być partnerem wiodącym.

Ruch turystyczny