Archiwum

Szkolenie dla kadr socjalnych

Do udziału w cyklu szkoleń zapraszamy pracowników Domów Pomocy Społecznej/Centrów Służb Socjalnych/Domów Spokojnej Starości itp.: tj. pracowników socjalnych, pielęgniarki, terapeutów zajęciowych, opiekunów medycznych, asystentów, kadrę zarządzającą, psychologów, rehabilitantów, wszystkie osoby zainteresowane tą tematyką! Także osoby, które nie pracują w instytucjach o wspomnianym profilu, ale chcą poszerzyć swoją wiedzę.

Data: 07.06.2022

Godzina: 10.00 – 14.00

Szkolenie odbędzie się w formie on-line, poprzez platformę ZOOM

Prowadzący: Krzysztof Wostal, Fundacja Transgresja

Misją Fundacji Transgresja jest działanie na rzecz przezwyciężania wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnościami - głównie sensorycznymi, czyli osób niewidomych, słabowidzących, głuchych, słabosłyszących oraz głuchoniewidomych; a także wsparcie tych osób w dokonywaniu transgresji, czyli przekraczaniu siebie oraz własnych ograniczeń.

Krzysztof Wostal - pracuje w obszarach związanych z niepełnosprawnością – jednocześnie podejmuje też zatrudnienie w innych dziedzinach. Ponadto prowadził autorski program w radio, a obecnie nierzadko jest zapraszany do różnego rodzaju mediów w charakterze eksperta do spraw niepełnosprawności. Od roku 2000 pracuje w branży szkoleniowej, prowadząc specjalistyczne szkolenia dla osób z niepełnosprawnościami oraz o niepełnosprawności, na zlecenie różnych firm, stowarzyszeń, fundacji i instytucji. W roku 2016 był ekspertem na czterech debatach tematycznych poświęconym Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, organizowanych przez Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, a w latach 2017-2019 był członkiem zespołu monitorującego i weryfikującego wdrażanie tejże konwencji w województwie śląskim, w przedsięwzięciu Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES. Prowadził zajęcia na Uniwersytecie Śląskim i w Instytucie Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA.
Współpracuje ze szkołami i uczelniami wyższymi, prowadząc zajęcia dla uczniów i studentów, a także dla kadry dydaktycznej, bywa także prelegentem w trakcie różnego rodzaju konferencji. Jest bohaterem książki biograficznej autorstwa Agnieszki Majnusz oraz swojego pt. „Życie w zachwycie… bez wzroku i słuchu.”. Był także jednym z bohaterów wydanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji w 2017 publikacji pt. Lista mocy. 100 najbardziej wpływowych Polek i Polaków z niepełnosprawnością. Interesuje się tyfloinformatyką, wykorzystaniem nowoczesnych technologii w służbie osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi, polityką społeczną, psychologią pozytywną, historią, prawem wobec niepełnosprawności, projektowaniem uniwersalnym i transportem publicznym.

W trakcie szkolenia, które będzie prowadzone w języku polskim, zapewniamy tłumaczenie symultaniczne on-line na język słowacki oraz czeski.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny, obowiązują zapisy poprzez formularz rekrutacyjny, liczba miejsc ograniczona.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://tiny.pl/98l31

Kontakt/dodatkowe informacje

bwrona.tritia@gmail.com

 

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu V4 na rzecz rozwoju Wspólnej Europy Socjalnej, ID: 22110081. Projekt jest współfinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe