Archiwum

Umiejętności komunikacyjne dla opiekunów domowych osób starszych i osób z niepełnosprawnościami

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. oraz Ośrodek Wsparcia i Inkluzji Społecznej Help net

zapraszają na:

szkolenie on-line

 

Umiejętności komunikacyjne dla opiekunów domowych osób starszych i osób z niepełnosprawnościami

Do udziału w cyklu szkoleń zapraszamy pracowników Domów Pomocy Społecznej/Centrów Służb Socjalnych/Domów Spokojnej Starości itp.: tj. pracowników socjalnych, pielęgniarki, terapeutów zajęciowych, opiekunów medycznych, asystentów seniorów, kadrę zarządzającą, psychologów, rehabilitantów

Data: 14. 04. 2022

Czas: 15.00-18.00

Szkolenie odbędzie się na platformie ZOOM.

Szkolenie prowadzi: Lidija Vasiljević, doktor nauk politycznych w dziedzinie polityki społecznej (Wydział Politologii Uniwersytetu w Belgradzie). Od 2000 roku jest certyfikowaną psychoterapeutką psychodramy na poziomie krajowym (Stowarzyszenie Psychoterapeutów Serbii) a od 2004 również na poziomie europejskim (Europejski Certyfikat Psychoterapii). Aktywnie zaangażowana w psychoterapię grupową i indywidualną, edukację i szkolenia, zarówno w kształceniu przyszłych psychoterapeutów, jak i w zakresie zasobów ludzkich i upodmiotowienia grup marginalizowanych w Serbii i regionie (Bośnia i Hercegowina, Słowenia, Chorwacja). Jest autorką licznych prac z zakresu psychoterapii i polityki zdrowia psychicznego, feminizmu i psychoterapii, podręczników umiejętności pracy grupowej, równości płci w mediach.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, obowiązują zapisy poprzez formularz rekrutacyjny, liczba miejsc ograniczona.

Link do formularza rekrutacyjnego: https://tiny.pl/94xhh

Kontakt/dodatkowe informacje

bwrona.tritia@gmail.com

 

W TRAKCIE SZKOLENIA ZAPEWNIAMY TŁUMACZENIE SYMULTANICZNE NA JĘZYK POLSKI

The training is carried out as part of the project „V4 for the development of Common Social Europe”, ID: 22110081.

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe