Archiwum

Warsztaty dla seniorów

 

W piątek 6 sierpnia br., w Domu Seniora prowadzonym przez Siostry Elżbietanki, obyły się pierwsze warsztaty dla seniorów. Cykl warsztatów, który finansowany jest w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, rozpoczął się w Jabłonkowie, kolejne warsztaty odbędą się w Polsce, Czeskiej Republice oraz na Słowacji!

Bardzo dziękujemy siostrom Elżbietankom za przesłanie nam fotografii. :

Warsztaty muzyczno-terapeutyczne inspirowane muzyką ludową pogranicza prowadził zespół Skład Niearchaiczny.

 

Projekt opiera się na zewnętrznym wsparciu dla instytucji świadczących opiekę nad osobami starszymi - Domami Spokojnej Starości i Domami Pomocy Społecznej z obszarów przygranicznych Polski, Czech i Słowacji. W ramach projektu omówiono organizację międzynarodowej konferencji na temat pracy z seniorami; szczegóły warsztatów arteterapeutycznych dla seniorów i ich opiekunów funkcjonalnych oraz szkoleń w zakresie metod pracy z seniorami, którzy zmagają się z demencją, a także innymi chorobami. Omówiono także przygotowanie specjalistycznych narzędzi muzyczno-terapeutycznych, które zostaną wykorzystane w ramach warsztatów, a następnie wysyłane do domów pomocy społecznej. Projekt zakłada wsparcie dla osób starszych i ich opiekunów, integrację międzynarodową oraz wzmocnienie dialogu międzypokoleniowego. Głównym celem projektu jest zapobieganie wykluczeniu osób starszych poprzez nawiązanie współpracy instytucjonalnej i zapewnienie wsparcia organizacjom pełniącym funkcje opiekuńcze, promując tym samym zasadę współpracy i pomocy dla seniorów.  Informacje na temat projektu będą się na bieżąco ukazywały na stronie internetowej lidera projektu: Eurpejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. (www.egtctritia.eu).  Organizacjami parterskimi w projekcie są: Centrum Służb Socjalnych i usług dla seniorów Zákamenné, Centrum Służb Socjalnych Horelica, Powiatowy Dom Pomocy Społecznej Pogodna Jesień w Cieszynie, Dom Pomocy Społecznej Betania,  Centrum Służb Socjalnych Český Těšín, příspěvková organizace,  Fundacja 9sił, Przedsiębiorstwo społeczne Sv. Josefa, o.p.s,  Konvent sester Alžbětinek v Jablunkově Domov sv Alžběty, Fundacja Cambio,  Dom Spokojnej Starości Vbrno.

Projekt jest finansowany w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.