Archiwum

Wizyta studyjna do Czech w ramach projektu Śląskie. Przywracamy błękit.

 

Zaproszenie na wizytę studyjną w Czechach 14-16 września 2022 r.

(Ostrawa, Frýdek-Místek, Hranice na Moravě, Ołomuniec, Trzyniec)

 

Szanowni Państwo,

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o., partner projektu „Śląskie. Przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE20 IPE/PL/000007 - LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY), serdecznie zaprasza na wizytę studyjną po Czeskiej Republice w dniach 14-16 września 2022 r.

 

Cel wizyty

Wizyta studyjna ma na celu przedstawienie specyfiki systemów zrównoważonego transportu w miastach Republiki Czeskiej oraz zaprezentowanie przykładów dobrych praktyk
w tej dziedzinie.

 

Program wizyty

Program wydarzenia zakłada wizytę w miastach Ostrawa, Frýdek-Místek, Hranice na Moravě, Ołomuniec, Trzyniec. W ramach wizyty zaplanowano m.in.: zwiedzanie przedsiębiorstw odpowiedzialnych za zrównoważony transport w danym mieście, spotkania
z przedstawicielami miast, zapoznanie się z planami zrównoważonej mobilności miejskiej.

 

Uczestnicy/grupa docelowa:

Wyjazd skierowany jest do pracowników odpowiedzialnych za zrównoważony transport
w gminach, miastach, powiatach i instytucjach jednostek samorządu terytorialnego
z 4 subregionów wchodzących w skład województwa śląskiego.

 

 

Koszty wizyty

Organizator zapewnia pokrycie wszystkich kosztów wizyty studyjnej (transport, wyżywienie, zakwaterowanie, ubezpieczenie).

 

Rejestracja i formularz kontaktowy:

  • na wyjazd obowiązują zgłoszenia,
  • może zgłosić się jedna osoba z gminy/instytucji,
  • liczba miejsc jest ograniczona,
  • o zakwalifikowaniu na wizytę decyduje kolejność zgłoszeń,
  • zgłoszenia obowiązują do 31 sierpnia 2022 r. lub do wyczerpania miejsc,
  • formularz - https://forms.gle/hk5aNcAK4tCBPocWA

 

Zakwaterowanie: pokoje 2- osobowe.

 

W trakcie wizyty zostanie zapewnione tłumaczenie polsko-czeskie.

Szczegółowy harmonogram czasowy oraz punkty programu znajdują się w załączniku do niniejszego zaproszenia.

 

Miejsce zbiórki uczestników

Katowice (dokładne miejsce zbiórki zostanie przesłane uczestnikom minimum 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem).

 

HARMONOGRAM

 

14.09.2022 - środa

 

8:00 - 8:30       Zbiórka uczestników - Katowice

 

8:30 - 9:30       Przejazd do Ostrawy

 

9:30  - 12:30  Firma transportowa Ostrawa (zwiedzanie przedsiębiorstwa)

/autobusy elektryczne, niskoemisyjne autobusy CNG, piętrowe autobusy CNG, tramwaje, trolejbusy, inteligentne przystanki autobusowe, parkingi P+R/.

 

12:30 - 14:00   Obiad + przejście do Urzędu Kraju Morawsko-Śląskiego  (Krajský úřad)

 

14:00 -16:00 Prezentacja Przedsiębiorstwa Transportowego Ostrawa + Miasta Ostrawy (prezentacja Kraju Morawsko-Śląskiego)

/rowery współdzielone (skutery), ekologiczny transport publiczny, obsługa kart płatniczych, plany wykorzystania wodoru + podsumowanie wycieczki/

 

16:00 - 16:30    Przejazd do hotelu

 

16:30 - 17:00    Zakwaterowanie

 

17:00 - 18:30            Prezentacja bezpłatnego systemu transportu publicznego we Frýdku-Místku i zintegrowanego systemu transportu publicznego (wpływ na ilość transportu indywidualnego, emisje,…) - prezentacja w miejscu zakwaterowania

 

18:30 - 19:30   Kolacja w hotelu

 

19:30               Czas wolny

 

 

15.09.2022 - czwartek

 

8:00 - 9:00       Śniadanie w hotelu

 

9:00 - 10:00     Przejazd do miasta Hranice

 

 

 

10:00 -12:00 Hranice (zwiedzanie floty transportowej + prezentacja w Urzędzie Miasta)

/autobusy elektryczne, prezentacja w pełni zelektryfikowanego autobusowego transportu publicznego, doświadczenia i problemy wynikające z wieloletniej eksploatacji w pełni elektrycznego transportu publicznego, Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej /

 

12:00 -13:00    Obiad (Hranice)

 

13:00 - 13:45   Przejazd do Ołomuńca

 

14:00 - 17:00            Firma Transportowa Olomouc (zwiedzanie tworzonej nowej linii tramwajowej + prezentacja w ratuszu)

/powstanie nowych linii tramwajowych, system dynamicznego sterowania na skrzyżowaniach (priorytet opóźnionych pojazdów komunikacji miejskiej), projekty zazieleniania transportu/

 

17:30  - 18:00   Zakwaterowanie - Ołomuniec

 

18:00 - 19:00    Kolacja w hotelu

 

19:00                Czas wolny na starówce ołomunieckiej

 

 

16.09.2022 - piątek

 

8:00 - 9:00        Śniadanie w hotelu

 

9:00 - 11:00     Przejazd do Trzyńca

 

11:00 - 13:30 Trzyniec (prezentacja w Urzędzie Miasta + wycieczka DEPO) /autobusy elektryczne + niskoemisyjne autobusy spalinowe EURO 6 - porównanie eksploatacji, prezentacja projektów ekologicznych w obszarze mobilności/

 

13:30 - 15:00   Obiad - Trzyniec

 

15:00 - 16:30   Przejazd do Katowic

 

16:30                Zakończenie wizyty studyjnej

 

 

 

Więcej informacji:

Anna Palka

EUWT TRITIA

e-mail: apalka.tritia@gmail.com

tel.: +48 883 339 995

www.egtctritia.eu