Archiwum

Wyniki IX posiedzenia Komitetu Monitorującego – zatwierdzone nowe projekty Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

 

 

Informujemy, że podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, które odbyło się w dniach 19-20 marca 2019 r. w miejscowości Stara Leśna na Słowacji zatwierdzono do dofinansowania:

- 2 projekty w ramach II osi priorytetowej „Zrównoważony transport transgraniczny”, cel szczegółowy: „Zwiększanie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego” (złożone w ramach 2. naboru wniosków);

- 11 projektów w ramach III osi priorytetowej „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie” (złożone w ramach 2. naboru wniosków).

Komitet podjął decyzję o odrzuceniu 2 projektów w ramach III osi priorytetowej (2. nabór), które nie uzyskały wymaganej liczby punktów na etapie oceny jakościowej.

Więcej informacji na stronie Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.