Archiwum

Zakończył się projekt - Dziecięca Wyszehradzka Liga Szachowa

Children Visegrad Chess League / Dziecięca Wyszehradzka Liga Szachowa

Numer projektu: 21640523

Finansowanie: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Okres realizacji projektu: 15/02/2017–30/11/2017

 

Celem projektu była popularyzacja gry w szachy, jako narzędzia wspierającego rozwój dzieci i młodzieży w wielu aspektach. Rozwiązaniem, jakie zaproponowali partnerzy projektu było stworzenie Dziecięcej Wyszehradzkiej Ligi Szachowej, służącej promowaniu tej dyscypliny wśród młodzieży, rodziców, nauczycieli i innych grup odbiorców na obszarze Krajów Wyszehradzkich i Serbii.
W ramach projektu wskazano na korzyści, które w pozytywny sposób wpływają na rozwój i wychowanie młodego człowieka tj.: umiejętność rozwiązywania problemów i logicznego myślenia, rozwijanie wyobraźni.

Ponadto zadaniem projektu było ukazanie tej dyscypliny, jako jednego z elementów edukacji i alternatywnej drogi spędzania wolnego czasu przez młodych ludzi, dla których współcześnie jedną z podstawowych aktywności stanowi komputer i Internet.

Szachy stały się wspólnym elementem łączącym organizacje z Polski, Słowacji, Czech, Węgier i Serbii.

W ramach projektu zorganizowano trzy turnieje w Czechach, Polsce i Słowacji z udziałem uczestników z krajów V4 oraz Serbii. Ponadto opracowano film promujący projekt.

https://www.youtube.com/watch?v=RFtLrZin7D8.

 

Turnieje szachowe w ramach projektu:

1. Czadca (Słowacja) - 06.05.2017
2. Orlova (Czechy) 20.05.2017
3. Zakopane (Polska) 26-30.08.2017

Partner Wiodący

Uczniowski Klub Sportowy „Pionier”

Partnerzy projektu:

Polska:

1. Europejskie Ugrupowanie Współpracy terytorialnej TRITIA z o.o.

2. "RODŁO" Opole

Czechy:

1. SK Slavia Orlová

Słowacja:

Caissa Čadca

Węgry:

Gedeon Barcza SPORT CLUB ASSOCIATION

Serbia:

Belgrade chess association

Projekt był współfinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.