Archiwum

Zapraszamy do udziału w naszym nowym projekcie

 

Fot. Europejska Współpraca Terytorialna (ewt.slaskie.pl)

Miło nam poinformować, że EUWT TRITIA rozpoczyna realizację nowego projektu. Zapraszamy do udziału w wydarzeniach! Na stronie internetowej oraz na profilu FB naszej organizacji będziemy aktualizować informacje o kolejnych wydarzeniach.

Głównym celem tego projektu jest udzielanie wsparcia instytucjom publicznym i organizacjom pozarządowym w części regionu polsko-czeskiegopogranicza, w sytuacji kryzysowej – konfl iktu zbrojnego na Ukrainie. Cel zostanie osiągnięty poprzez wypracowanie narzędzi komunikacji orazwzmocnienie kompetencji językowych przedstawicieli administracji publicznej, nauczycieli, pracowników instytucji o profi lu kulturalnym, sektorapomocowego, organizacji NGO z Polski i Czeskiej Republiki, jak również uchodźców z Ukrainy, którzy wyemigrowali na tereny wspomnianegopogranicza. Do osiągniecia celu przyczynią się: szereg wydarzeń o charakterze edukacyjnym, animacyjno-społecznym, służącym integracji i wymianiewiedzy obywateli i ludności napływowej pogranicza, a nade wszystko kursy językowe.

Okres realizacji projektu: styczeń 2023 - grudzień 2023.