Archiwum

Zaproszenie na seminarium i warsztaty

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA  z o.o. zaprasza

na seminarium i warsztaty realizowane w ramach wydarzenia pn. NASZA aktywność na +! Promocja funduszy UE na rzecz pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Data: 24.09.2019

Miejsce: Muzeum Śląskie

Ul. T. Dobrowolskiego 1

40-205 Katowice

sala edukacyjna A na poziomie -3

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli: władz lokalnych i regionalnych; instytucji publicznych/kultury/pomocy społecznej; partnerów społeczno-gospodarczych; organizacji pozarządowych; uczelni wyższych i instytucji o charakterze edukacyjnym; przedsiębiorców oraz wszystkie osoby, które  chcą poszerzyć swoje działania o te, które skierowane są do osób zmagających się z niepełnosprawnościami.

 

Wydarzenie jest współfinansowane z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020".

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY