Archiwum

Podejście do agresywnie zachowującego się podopiecznego - szkolenie

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. zaprasza na szkolenie on-line

Podejście do agresywnie zachowującego się podopiecznego

Krótki opis szkolenia

Celem szkolenia jest przybliżenie osobom pracującym w zawodach pomocowych pojęcia agresji, jej przejawów i form. Chcemy także przekazać informacje o możliwościach stosowania technik rozładowywania agresji oraz komunikacji pozwalających zmniejszyć napięcie i agresję.

Streszczenie: Powody, analiza przyczyn i skutków, a także radzenia sobie z agresywnym zachowaniem. Zapobieganie agresji, aktywizacja podopiecznych oraz współpraca zespołu w tych zakresach.

Do udziału w cyklu szkoleń zapraszamy pracowników Domów Pomocy Społecznej/Centrów Służb Socjalnych/Domów Spokojnej Starości itp.: tj. pracowników socjalnych, pielęgniarki, terapeutów zajęciowych, opiekunów medycznych, asystentów seniorów, kadrę zarządzającą, psychologów, rehabilitantów

Data: 10.03.2022 r.

Godzina: 09.00-14.00

Szkolenie odbędzie się w formie on-line, poprzez platformę ZOOM

Prowadząca szkolenie: doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD.

Nauczycielka akademicka VŠZaSP sv. Alžbety n.o. (Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n.o. – Wyższej Szkoły Medycznej i Pracy Socjalnej im. św. Elżbiety organizacja non profit)w Bratysławie.

 

Superwizorka, prezeska stowarzyszenia Zrkadlenie (Odbicie). Docent w dziedzinie pracy socjalnej, wykłada na wydziałach zamiejscowych Wyższej Szkoły Medycznej i Pracy Socjalnej im. św. Elżbiety w Bratysławie. Prowadzi stowarzyszenie Zrkadlenie, które pracuje z osobami chcącymi poprawić jakość swojego życia poprzez nadzorowaną autorefleksję, specjalistyczne poradnictwo oraz superwizję, a także logicznie postrzegać proces rozwoju swojej osobowości poprzez rozwiązywanie trudnych sytuacji życiowych oraz wzmacnianie silnych stron swojej osobowości i radzenie sobie z obciążającymi problemami.

Współpracuje z wieloma instytucjami świadczącymi usługi edukacyjne w formie superwizji, poradnictwa, opieki i innych usług. Jest autorkou licznych publikacji, twórczynią i współtwórczynią projektów z zakresu superwizji, poradnictwa socjalnego oraz edukacji. Uczestniczy w kształceniu ustawicznym pracowników socjalnych, prowadzi ćwiczenia z zakresu superwizji i poradnictwa socjalnego w praktyce pracy socjalnej. Nieprzerwanie od 2005 roku pełni aktywny nadzór superwizorski przede wszystkim nad osobami pracującymi w zawodach pomocowych i superwizorami.

Od 1994 roku pracuje w zawodzie pomocowym jako wychowawczyni w Domu Dziecka. Jest dyrektorką programu PRIDE dla SPDDD (Spoločnosť priateľov detí z detských domovov – Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Domów Dziecka) w Koszycach Úsmev ako dar/Uśmiech jako dar, samodzielną radczynią ÚPSVaR (Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny – Urzędu Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny).

 

W trakcie szkolenia, które będzie prowadzone po słowacku, zapewniamy tłumaczenie symultaniczne on-line na język polski oraz czeski.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny, obowiązują zapisy poprzez formularz rekrutacyjny, liczba miejsc ograniczona.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://tiny.pl/9j93p

Kontakt/dodatkowe informacje

bwrona.tritia@gmail.com

tel. +48 515 261 827

www.egtctritia.eu

 

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu V4 na rzecz rozwoju Wspólnej Europy Socjalnej, ID: 22110081. Projekt jest współfinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe