Archiwum

Zapytanie o cenę - realizacja filmu

 

 

 

Cieszyn, 28.08.2017

Zamawiający:

Europejskie Ugrupowanie

Współpracy Terytorialnej

TRITIA z o.o.

Ul. Zamkowa 3 abc

43-400 Cieszyn

NIP: 5482662942

 

 

Nazwa projektu:

Wspólna digitalizacja 3D obiektów historycznych obszaru transgranicznego SK-PL

Spoločná 3D digitalizácia historických objektov cezhraničného územia SK-PL

Nr projektu: PLSK.01.01-24-0034/16

Nazwa programu: Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

 

 

Zapytanie o wycenę

 

 

W związku z realizacją projektu pn.:Wspólna digitalizacja 3D obiektów historycznych obszaru transgranicznego SK-PL“ w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, zwracamy się z prośbą o wycenę uslugy:

 

1.    Specjalista – scenariusz, reżyseria, kamera

 

Stworzenie filmu na potrzeby projektu wg poniższej specyfikacji:

 

·         Opracowanie szczegółowego scenariusza filmu do akceptacji Zamawiającego,

·         reżyserowanie filmu wspólnie z częściowym kamerowaniem – wykonanie serii ujęć filmowych prezentujących poszczególne zabytki.

·         Montaż całości filmu w oparciu o scenariusz.

·           Zastosowanie elementów graficznych umieszczenie  danych  teleadresowych  oraz  wymaganych logotypów przekazanych przez Zamawiającego.

·         Przygotowanie autorskiego podkładu muzycznego  lub zakup  muzyki

licencjonowanej.

·         Film będzie kombinacją różnych cyfrowych technik, które będą wytworzone w procesie projektu we współpracy z partnerem – Uniwersytetem Żylińskim oraz udostępnione na potrzeby realizacji fimu Wykonawcy.

 

 

·         Ilość historycznych obiektów: 26.

Lista obiketów znajduje się w załączniku do niniejszego zapytania.

 

 

·         Prawa autorskie do filmu będą przynależeć do Zamawiającego – EUWT TRITIA

·         Czas trwania filmu: od 15 min do 25 min

 

·         Harmonogram tworzenia filmu: 9/2017 – 8/2018.

 

     

·         Film będzie zawierał informacje zgodne z Podręcznikiem Beneficjenta (Poradnik/wytyczne dla beneficjenta i beneficjenta mikroprojektów w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach programów EWT 2014-2020).

 

Wycena usługi powinna obejmować koszt przygotowania oraz ewentualne dodatkowe koszty, które mogą wystąpić, a nie zostały ujęte w zapytaniu.

 

Ocena oferty:

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Całkowita cena brutto wykonania usługi.

2. Posiadane doświadczenie w produkcji filmów promocyjnych na podstawie  dotychczasowego dorobku, przedstawionego w załączniku do oferty.

 

 

 

Wycenę proszę przesłać do dnia: 31.08.2017 na adres e-mail: apilch.tritia@gmail.com, lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego, znajdującej się pod adresem:

 

Europejskie Ugrupowanie

Współpracy Terytorialnej

TRITIA z o.o.

Ul. Zamkowa 3 abc

43-400 Cieszyn

 

 

 

Więcej informacji udziela:

 

Anna Palka: apilch.tritia@gmail.com, +48 663 760 310

 

Z poważaniem,

 

Anna Palka

EGTC TRITIA

Ul. Zamkowa 3 abc

43-400 Cieszyn

tel.: +48 663 760 310

 

Załącznik do zapytania o cenę – lista zabytków w Polsce i na Słowacji

 

Nazwa projektu:

Wspólna digitalizacja 3D obiektów historycznych obszaru transgranicznego SK-PL

Spoločná 3D digitalizácia historických objektov cezhraničného územia SK-PL

Nr projektu: PLSK.01.01-24-0034/16

Nazwa programu: Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

 

Zabytki na Słowacji

 1. Zamek Budatinie

·         Kaplica Zamkowa

 1. Pałac Ślubów w Bytczy
 2. Skansen w Čičmanach

·         Dom Radena

 1. Kasztel w Radoli
 2. Kasztel w Divince
 3. Gajówka Hviezdoslava w Oravskiej Polhorze
 4. Biblioteka Czaplowiczowska w Dolnym Kubinie
 5. Dom Narodowy w Martinie
 6. Skansen Vychylovka
 7. Orawska Kolej Leśna
 8. Slanicka Wyspa Sztuki
 9. Zamek Strečno
 10. Zamek Orawski
 11. Zamek Lietava

Zabytki w Polsce

 1. Zamek książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej
 2. Stara Fabryka w Bielsku-Białej
 3. Willa Juliana Fałata w Bystrej Śląskiej
 4. Wzgórze Zamkowe

·         Zamek

·         Rotunda p.w. św. Mikołaja

·         Wieża Piastowska

 1. Muzeum Zamkowe w Pszczynie

·         Zamek

·         Brama Wybrańców

·         Stajnie Książęce

 1. Żywiecki Park Etnograficzny w Ślemieniu

 POSTEPOWANIE W TRYBIE ZAPYTAŃ O CENĘ ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE.