Archiwum

Zapytanie o cenę - tłumaczenie zwykłe pisemne polsko-angielskie

 

 

Cieszyn, 12.07.2017

Zamawiający:

Europejskie Ugrupowanie

Współpracy Terytorialnej

TRITIA z o.o.

Ul. Zamkowa 3 abc

43-400 Cieszyn

NIP: 5482662942

 

 

Nazwa projektu:

Wspólna digitalizacja 3D obiektów historycznych obszaru transgranicznego SK-PL

Spoločná 3D digitalizácia historických objektov cezhraničného územia SK-PL

Nr projektu: PLSK.01.01-24-0034/16

Nazwa programu: Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

 

 

Zapytanie o wycenę

 

 

W związku z realizacją projektu pn.: „Wspólna digitalizacja 3D obiektów historycznych obszaru transgranicznego SK-PL“ w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, zwracamy się z prośbą o ofertę pisemnego, zwykłego tłumaczenia polsko-angielskiego.

 

Oferta powinna zawierać:

 

  • Wycenę wykonania jednej strony zwykłego tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język angielski (przyjmuje się, że 1 strona tłumaczeniowa to 1800 znaków ze spacjami) podanej w PLN brutto.

 

Szczegółowy opis zamówienia:

Zamówienie dotyczy wykonania zwykłego tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na j. angielski. Przedmiotem tłumaczenia będą teksty związane z realizacją działań
w ramach w/w projektu tj.: tłumaczenie tekstów na stronę internetową, teksty do broszury.

Zasady udzielania zamówienia:

Zamawiający wybierze Wykonawcę na podstawie ofert złożonych w niniejszym postępowaniu. Kryterium wyboru oferty jest cena brutto za 1 stronę tłumaczeniową (tłumaczenie zwykłe, pisemne,1800 znaków ze spacjami).

 

Termin składania ofert:

Oferty prosimy przesłać drogą elektroniczną do dnia: 17.07.2017 na adres e-mail: apalka.tritia@gmail.com

 

 

Więcej informacji udziela:

 

Anna Palka: apalka.tritia@gmail.com, +48 663 760 310

 

 

Projekt „Wspólna digitalizacja 3D obiektów historycznych obszaru transgranicznego SK-PL“ nr: PLSK.01.01-24-0034/16 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

 

POSTEPOWANIE W TRYBIE ZAPYTAŃ O CENĘ ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE.