Archiwum

Zapytanie o cenę

 

 

 

 

Cieszyn, 29.08.2017

Zamawiający:

Europejskie Ugrupowanie

Współpracy Terytorialnej

TRITIA z o.o.

Ul. Zamkowa 3 abc

43-400 Cieszyn

NIP: 5482662942

 

 

Nazwa projektu:

Wspólna digitalizacja 3D obiektów historycznych obszaru transgranicznego SK-PL

Spoločná 3D digitalizácia historických objektov cezhraničného územia SK-PL

Nr projektu: PLSK.01.01-24-0034/16

Nazwa programu: Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

 

 

Zapytanie o wycenę

 

 

W związku z realizacją projektu pn.: „Wspólna digitalizacja 3D obiektów historycznych obszaru transgranicznego SK-PL“ w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, zwracamy się z prośbą o wycenę usługi:

 

 1. 1. Specialista dla zadania:  fotograf

 

Stworzenie dokumentacji fotograficznej na potrzeby projektu wg specyfikacji:

 

 • Fotografie wyznaczonych hisorycznych obiektów na słowacko-polskim przygraniczu.
 • Ilość historycznych obiektów: 26.
 • Dostarczenie minimum 50 fotografii z każdego obiektu.
 • Fotografie powinny prezentować obiekty z wewnątrz i wewnątrz.
 • Fotografie powinny prezentować obiekty podczas różnych pór roku.
 • Dostarczenie do siedziby Zamawiającego dokumentacji fotograficznej odpowiednio posegregowanej.
 • Fotografie powinny być odpowiednio obrobione (kadrowanie, korekcja kolorów, ostrości i jasności zdjęcia itd.).
 • Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zdjęć w dużej rozdzielczości dostosowanych do:

-   publikacji w materiałach drukowanych,

- publikacji w internecie (np. na stronie internetowej, mediach społecznościowych itd.);

- prezentacji zdjęć w katalogach, folderach itd.;

- innych materiałów promocyjnych;

 

 • Prawa autorskie do zdjęć będą przynależeć do Zamawiającego – EUWT TRITIA
 • Harmonogram zmówienia: 9/2017 – 7/2018.

 

Lista obiektów historycznych znajduje się w załączniku do niniejszego zapytania.

 

Wycena usługi powinna obejmować koszty przygotowania oraz ewentualne dodatkowe koszty, które mogą wystąpić, a nie zostały ujęte w zapytaniu.

 

Ocena oferty:

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Całkowita cena brutto wykonania usługi.

2. Posiadane doświadczenie w realizacji sesji fotograficznych na podstawie  dotychczasowego dorobku, przedstawionego w załączniku do oferty.

 

 

Wycenę proszę przesłać do dnia: 31.08.2017 na adres e-mail: apilch.tritia@gmail.com, lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego, znajdującej się pod adresem:

 

Europejskie Ugrupowanie

Współpracy Terytorialnej

TRITIA z o.o.

Ul. Zamkowa 3 abc

43-400 Cieszyn

 

 

Więcej informacji udziela:

 

Anna Palka: apilch.tritia@gmail.com, +48 663 760 310

 

Z poważaniem,

 

Anna Palka

EGTC TRITIA

Ul. Zamkowa 3 abc

43-400 Cieszyn

tel.: +48 663 760 310

 

Załącznik do zapytania o cenę – lista zabytków w Polsce i na Słowacji

 

Nazwa projektu:

Wspólna digitalizacja 3D obiektów historycznych obszaru transgranicznego SK-PL

Spoločná 3D digitalizácia historických objektov cezhraničného územia SK-PL

Nr projektu: PLSK.01.01-24-0034/16

Nazwa programu: Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

 

Zabytki na Słowacji

 1. Zamek Budatinie

·         Kaplica Zamkowa

 1. Pałac Ślubów w Bytczy
 2. Skansen w Čičmanach

·         Dom Radena

 1. Kasztel w Radoli
 2. Kasztel w Divince
 3. Gajówka Hviezdoslava w Oravskiej Polhorze
 4. Biblioteka Czaplowiczowska w Dolnym Kubinie
 5. Dom Narodowy w Martinie
 6. Skansen Vychylovka
 7. Orawska Kolej Leśna
 8. Slanicka Wyspa Sztuki
 9. Zamek Strečno
 10. Zamek Orawski
 11. Zamek Lietava

Zabytki w Polsce

 1. Zamek książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej
 2. Stara Fabryka w Bielsku-Białej
 3. Willa Juliana Fałata w Bystrej Śląskiej
 4. Wzgórze Zamkowe

·         Zamek

·         Rotunda p.w. św. Mikołaja

·         Wieża Piastowska

 1. Muzeum Zamkowe w Pszczynie

·         Zamek

·         Brama Wybrańców

·         Stajnie Książęce

 1. Żywiecki Park Etnograficzny w Ślemieniu

 POSTEPOWANIE W TRYBIE ZAPYTAŃ O CENĘ ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE.