Witamy na stronie internetowej EUWT TRITIA

EUWT TRITIA jest pierwszym ugrupowaniem tego typu, działającym na terenie Polski, Słowacji i Czech, którego członkami są władze regionalne. Obszar aktywności działań EUWT TRITIA obejmuje wspólne terytorium: Region Morawsko-Śląski w Czechach, Województwo Śląskie w Polsce oraz  Samorządowy Kraj Żyliński na Słowacji.


Marta SlávikováEUWT TRITIA jest organizacją, wykorzystującą wspólną aktywność dla osiągnięcia wspólnych celów.

Marta Sláviková
Dyrektor

 


 

Najnowsze projekty

Projekty zrealizowane

Najnowsze artykuły

Newsletter Air Tritia

Najbardziej wymagającą częścią modelowania, z punktu widzenia wykonywania obliczeń, jest obliczanie zanieczyszczeń z lokalnych pieców w polskiej części regionu AIR TRITIA. Wyniki modelowania zanieczyszczeń pochodzących z lokalnych pieców, źródeł przemysłowych i transportu, będą podstawą do dalszej analizy zanieczyszczenia powietrza, zagrożeń dla zdrowia i proponowanych środków zaradczych.

AIR TRITIA Edukacyjny film animowany

Zapraszamy do obejrzenia wyjątkowego filmu o zagrożeniu dla ludzkości i przyrody spowodowanym zanieczyszczeniem powietrza.

Konferencja podsumowująca projekt „3D Heritage”

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z Uniwersytetem Żylińskim w Żylinie zorganizowali konferencję podsumowującą projekt: "Wspólna digitalizacja 3D obiektów historycznych obszaru transgranicznego SK-PL".

Innowacje w edukacji i opiece w chorobie Alzheimera i innych formach demencji

W dniach 23.10 br., 24.10 br. oraz 25.10 br. na Zamku w Cieszynie, w siedzibie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA, odbyły się szkolenia: „Innowacje w edukacji i opiece w chorobie Alzheimera i innych formach demencji”.

Międzynarodowa konferencja pn.: “Air Quality Management Projects - Experiences and Ideas”.

10 października 2018 r. w Cieszynie w ramach projektu AIR TRITIA, odbyła się międzynarodowa konferencja pn.: “Air Quality Management Projects - Experiences and Ideas”.

Archiwum