Wizja rozwoju współpracy

„Kraj Morawsko-Śląski, Samorząd Województwa Śląskie i Województwa Opolskie oraz Samorządowy Kraj Żyliński poprzez współpracę instytucjonalną, społeczną, gospodarczą i infrastrukturalną tworzą prosperujący region transgraniczny, w którym udaje się wyeliminować negatywny wpływ podziałów granicznych i dzięki wspólnemu wysiłkowi wykorzystywać mocne strony.“

Wizja rozwoju EUWT TRITIA koncentruje się na wykorzystaniu znaczących obszarów współpracy w regionach Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego, Województwa Opolskiego oraz Samorządowego Kraju Żylińskiego, tworzeniu funkcjonalnych struktur zarządzania za pomocą realizacji projektów współpracy transgranicznej. Aby osiągnąć cele sformułowane w strategii muszą być zaangażowane we współpracę transgraniczną wszystkie ww. podmioty. Tworzenie i rozwój transgranicznego regionu opiera się na współpracy w następujących czterech podstawowych obszarach:

Przy pomocy powyższych czterech obszarów współpracy można zinstytucjonalizować współpracę transgraniczną w celu osiągnięcia dalszego rozwoju wszystkich regionów.