Energetyka skupiona na odnawialnych zródłach energii

Systemowa współpraca członków regionów EUWT TRITIA na lata 2014 - 2020 w dziedzinie energetyki skupiona będzie na następujących celach:

Globalny cel 4:
Zmniejszenie obciążenia środowiska współpracujących regionów i wzrost jakości środowiska naturalnego w regionie granicznym przy użyciu rozwiązania oszczędzania energii.

Konkretny cel strategiczny 4.1:
Poprawa jakości środowiska w regionach przygranicznych.

Konkretny cel strategiczny 4.2:
Współpracować przy poszukiwaniu efektywnych rozwiązań energetycznych, w szczególności w dziedzinie gospodarki odpadami.

Konkretny cel strategiczny 4.3:
Promowanie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.

Spotkanie Rady Nadzorczej EUWT TRITIA w Katowicach

5 maja 2015 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Tritia.