Ruch turystyczny

Systemowa współpraca członków regionów EUWT TRITIA na lata 2014 - 2020 w dziedzinie ruchu turystycznego skupiona będzie na następujących celach:

Globalny cel 3:
Aby zmaksymalizować wykorzystanie położenia geograficznego i historycznego, rozwój kulturalnych i naturalnych bogactw regionów partnerskich dla rozwoju turystyki będą:

Strategiczny cel szczegółowy 3.1:
Budowa i modernizacja infrastruktury dla turystyki

Konkretnych cel strategiczny 3.2:
Wdrożenie ukierunkowanych marketingu i promocji turystyki transgranicznej i współpracy w dziedzinie zarządzania

Konkretny cel strategiczny 3.3:
Rozwój turystyki w oparciu o wykorzystanie produktów lokalnych

Konkretny cel strategiczny 3.4:
Wzrost jakości usług w turystyce

 

Spotkanie robocze dot. rozwoju turystyki na terenie EUWT TRITIA z o.o.

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. we współpracy z Regionalną Organizacją Turystyczną (Żyliński Region Turystyczny) i Samorządowym Krajem Żylina zorganizowało spotkanie robocze na temat turystyki na terenie EUWT TRITIA z o.o. Spotkania miało miejsce 2 grudnia 2014 r. w Rajeckých Teplicach (uzdrowisko niedaleko Żyliny).

Innowacyjna promocja historii techniki

Dla rozwoju ruchu rowerowego na granicy polsko – słowackiej

Długodystansowy szlak rowerowy z Bielsko – Białej do słowackiego miasta Martin nie traci na swojej atrakcyjności.