Gospodarka współpraca

Systemowa współpraca członków regionów EUWT TRITIA na lata 2014 - 2020 w dziedzinie gospodarki skupiona będzie na następujących celach:

Globalny cel 2:
Tworzenie atrakcyjnych warunków dla utworzenia wspólnego biznesu w transgranicznym obszarze gospodarczym opartego na wykorzystaniu innowacji, przedsiębiorczości, wsparcia i przedsiębiorczości, zdolnej do maksymalnego możliwego wykorzystania ich położenia geograficznego, dostępności i lokalnych zasobów ludzkich, wspólnej historii i wzajemne uzupełnianie się wszystkich regionów i zapewnienie wysokiego wskaźnika zatrudnienia ludności

Konkretny cel strategiczny 2.1:
stworzyć warunki do rozwoju i instytucjonalizacji istniejących i pojawiających się innych elementów współpracy prowadząca do powstawania transgranicznej przestrzeni gospodarczej

Konkretny cel strategiczny 2.2:
wsparcie dla rozwoju zasobów ludzkich i administracyjnych i instytucjonalnych zdolności regionu transgranicznego.

Konkretny cel strategiczny 2.3:
wspieranie inicjatyw współpracy transgranicznej w dziedzinie badań, rozwoju i innowacji

Finansowanie innowacji dla firm - spotkanie informacyjne

Śląski Klaster Dizajnu i Zamek Cieszyn zapraszają przedsiębiorców na spotkanie informacyjne na temat środków z UE na innowacje w perspektywie 2014-2020.

Lokalne produkty na rynku

Konferencja zorganizowana przez ISTER – GRANUM EGTC w ramach projektu YOU ARE WHAT YOU EAT odbyła się 14 – 16 kwietnia w Esztergom na Węgrzech.