Województwo śląskie

  • Powierzchnia: 12 333,1 km2
  • Ludność: 4 620,624
  • Gęstość zaludnienia: 370 obywateli na km2
  • Główne miasto: Katowice

Województwo śląskie znajduje się w południowej Polsce. Swoje centrum posiada w historycznym regionie Górnego Śląska. Graniczy z Republiką Czech i Słowacji na południu. Graniczy także z czterema innymi polskimi województwami (opolskim, łódzkim, świętokrzyskim i małopolskim). Ma zdecydowanie najwyższą gęstość zaludnienia z wszystkich czterech regionów TRITIA.

Śląsk jest regionem przemysłowym, którego gospodarka opiera się tradycyjnie na bogatych zasobach węgla i minerałów. Górnictwo, przetwórstwo metali (żelaza, ołowiu i cynku), wytwarzanie energii, inżynieria, przemysł motoryzacyjny, przemysł chemiczny, produkcja materiałów budowlanych i wyrobów włókienniczych są inne ważne gałęzie przemysłu na Śląsku.

Pod względem geograficznym Województwo śląskie należy do Wyżyny Śląskiej, Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Kotliny Oświęcimskiej oraz Beskidów. Ponadto w tych obszarach geograficznych można wyróżnić mniejsze, takie jak np. Płaskowyż Rybnicki czy Kotlinę Raciborską.

Region ma wiele zabytków techniki, w tym standardowych i kolei wąskotorowych, kopalń i srebra. Możliwości narciarskie są skoncentrowane głównie w Beskidach licząc 150 wyciągów i kolejek linowych.

Aż 12 miast Województwa Śląskiego należy do czołowej 40 polskich miast pod względem zaludnienia.

Atrakcje turystyczne w województwie śląskim

Możliwości inwestycyjne w województwie śląskim

Konferencja

Pełnomicnik Rządu Czeskiej Republiki w Kraju Morawsko-Śląskim, Usteckim i Kralowarskim, Kaj Morawsko-Śląski i Samorządowy Kraj Żyliński pod patronatem EUWT TRITIA zapraszają Państwa na konferencję „Zastosowanie i wspieranie kształcenia technicznego dzięki innowacyjnym metodom“

Finansowanie innowacji dla firm - spotkanie informacyjne

Śląski Klaster Dizajnu i Zamek Cieszyn zapraszają przedsiębiorców na spotkanie informacyjne na temat środków z UE na innowacje w perspektywie 2014-2020.

Spotkanie Rady Nadzorczej EUWT TRITIA w Katowicach

5 maja 2015 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Tritia.

Spotkania w ramach projektu "Zrównoważona działalność gospodarcza"

W Ostrawie i w Cieszynie odbyły się pierwsze spotkania w ramach projektu "Zrównoważona działalność gospodarcza"

Lokalne produkty na rynku

Konferencja zorganizowana przez ISTER – GRANUM EGTC w ramach projektu YOU ARE WHAT YOU EAT odbyła się 14 – 16 kwietnia w Esztergom na Węgrzech.

Posiedzenie organów EUWT TRITIA

Dla rozwoju ruchu rowerowego na granicy polsko – słowackiej

Długodystansowy szlak rowerowy z Bielsko – Białej do słowackiego miasta Martin nie traci na swojej atrakcyjności.