Organy

Walne Zgromadzenie składa się z przedstawicieli czterech członków EUWT TRITIA. Jest najwyższym organem EUWT TRITIA i w zakres jego kompetencji wchodzi podejmowanie decyzji w sprawie kluczowych kwestii (podejmowanie uchwał w sprawie zmian Konwencji i Statutu, uchwalanie budżetu, wybór dyrektora i tym podobne).

Dyrektor jest osobą upoważnioną do reprezentowania ugrupowania oraz organizuje i prowadzi jego bieżącą działalność.

Rada Nadzorcza kontroluje ogólne funkcjonowanie i zarządzanie EUWT TRITIA i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu swoje stanowisko.

Walne Zgromadzenie

  • Ivo Vondrák
  • Jakub Chełstowski
  • Erika Jurinová
  •  

    Rada Nadzorcza

    Dyrektor