AIR TRITIA

Program: Europa Środkowa

Priorytet programu: 3. Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego w EUROPIE ŚRODKOWEJ

Lider projektu: - Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Partnerzy projektu:

 1. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
 2. ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú.
 3. Główny Instytut Górnictwa
 4. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o.
 5. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
 6. Žilinská univerzita v Žiline
 7. Miasto Rybnik
 8. Statutární město Opava
 9. Mesto Žilina
 10. Miasto Opole
 11. Statutární město Ostrava
 12. Kraj Morawskosląski
 13. Samorządowy Kraj Żyliński
 14. Województwo Opolskie
 15. Województwo Śląskie

Głównym celem projektu jest stworzenie efektywnego międzynarodowego systemu zarządzania jakością powietrza poprzez rozwój wspólnych baz danych, narzędzi zarządzania i przewidywania oraz strategii jakości powietrza. Wspólne regionalne podejście do tej kwestii stanowi główną zmianę wprowadzoną przez ten projekt poprzez „politykę opartą na danych” oraz „wynik oparty na badaniach”.

Głównymi produktami projektu będą: ujednolicona przestrzenna baza danych gromadząca potrzebne informacje na poziomie międzynarodowym, narzędzia skutecznego zarządzania jakością powietrza (System Zarządzania Jakością Powietrza i System Ostrzegania Zanieczyszczenia) oraz propozycja strategii poprawy jakości powietrza i ograniczenia emisji zanieczyszczeń pochodzących z różnych źródeł na poziomie FUA i terenów z obszaru TRITIA.

Strona internetowa projektu

iconNewsletter AIR TRITIA

 

Projekt współfinansowany w ramach programu Interreg CENTRAL EUROPE.