Jesteś tym co jesz

Zródło finansowania: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Wkład finansowy: 12 000 EUR

Partner projektu: lster-Granum European Grouping of Territorial Cooperation Ltd.

Podsumowanie projektu: Projekt ma na celu wspieranie sprzedaży produktów lokalnych w regionach partnerów, w tym dostarczanie niezbędnych informacji i wiedzy dla producentów, aby zwiększyć ich sprzedaż. W tym celu każdy z partnerów powinien zorganizować profesjonalną ekspozycję 1-1, która będzie się składać z konferencji z wykładów na tle prawa sprzedaży produktów lokalnych po obu stronach granicy oraz możliwości sprzedaży lokalnych produktów, sposobów, metod i warsztaty marketingu i w poszukiwaniu dobrych praktyk. Na dany temat będzie również wydana wspólna publikacja.

Lokalne produkty na rynku

Konferencja zorganizowana przez ISTER – GRANUM EGTC w ramach projektu YOU ARE WHAT YOU EAT odbyła się 14 – 16 kwietnia w Esztergom na Węgrzech.