TRANS TRITIA

Program: CENTRAL EUROPE 2020

Okres realizacji: 7/2018 – 6/2020

Budżet: 1  392 670,- €

Współfinansowanie: 85%

Opis:

Analiza i strategia rozwoju infrastruktury transportu na wspólnym obszarze. Stworzenie założeń dla możliwości transportu towarowego we wszystkich formach (woda, drogi, kolej, transport lotniczy). Wytworzenie przyjaznego dla środowiska modelu systemu transportu dla dalszego wykorzystania podczas realizacji dużych projektów infrastrukturalnych w całym obszarze EUWT TRITIA.

Lider

1. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o., PL

Partnerzy:

2. Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Morawsko-Śląskiego Kraju, CZ

3. Instytut Badawczy Transportu, JSC., SK

4. Transport designing,ltd, CZ

5. Universytet Żyliński, SK

Partnerzy towarzyszący:

6. Europejskie Ugrupowanie Współpracy terytorialnej TRITIA, z o.o., PL

7. Kraj Morawskośląski, CZ

8. Samorządowy Kraj Żyliński, SK

9. Województwo Śląskie, PL

10. Województwo Opolskie, PL

11. Słowacka Izba Przemysłowo-Handlowa, SK

12. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, PL

13. NOSRETI Group, CZ

14. ESA, Ltd., Polish department, PL

15. Advanced World Transport, CZ