Wspólna digitalizacja 3D obiektów historycznych obszaru transgranicznego SK-PL

Program: Interreg VA Polska – Słowacja 2014 - 2020

Priorytet programu: 1. „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”.

Partnerzy projektu:

1. Lider: EUWT TRITIA

2. Uniwersytet Żyliński

 

Celem projektu jest digitalizacja 3D wybranych, historycznych obiektów pogranicza polsko-słowackiego. Opracowane modele 3D posłużą, jako metoda archiwizacji budynków historycznych.

Zadaniem projektu jest również wymiana know-how dotycząca cyfryzacji zabytków, szkolenie dla pracowników instytucji kultury na temat nowoczesnych narzędzi wykorzystywanych do ochrony
i promocji dziedzictwa kulturowego oraz tworzenia innowacyjnych produktów turystycznych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

 

ZAPYTANIE O WYCENĘ

Cieszyn, 05.06.2017

 

Zamawiający:

Europejskie Ugrupowanie

Współpracy Terytorialnej

TRITIA z o.o.

Ul. Zamkowa 3 abc

43-400 Cieszyn

NIP: 5482662942

 

Nazwa projektu:

Wspólna digitalizacja 3D obiektów historycznych obszaru transgranicznego SK-PL

Spoločná 3D digitalizácia historických objektov cezhraničného územia SK-PL

Nr projektu: PLSK.01.01-24-0034/16

Nazwa programu: Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

 

W związku z realizacją projektu pn.: „Wspólna digitalizacja 3D obiektów historycznych obszaru transgranicznego SK-PL“ w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, zwracamy się z prośbą o wycenę:

 1. Projektu strony internetowej w/w projektu.
 2. Webhosting strony internetowej  wraz z domeną w termine od 1.8.2017 do 31.12.2018
 3. Projekt broszury.

1. Specyfikacja – projekt strony internetowej

 • Projekt graficzny strony wraz
 • Strona z systemem CMS
 • Strona Animowana,
 • Ilość zakładek w menu głównym: od 4 do 6
 • Ilość wersji językowych: 3 (polska, słowacka, angielska)
 • Strona dla wielu użytkowników
 • Galeria zdjęć
 • Mobilność strony - Strona prawidłowo wyświetlana na urządzeniach mobilnych

Informacje zgodne z Podręcznikiem Beneficjenta (Poradnik/wytyczne dla beneficjenta i beneficjenta mikroprojektów w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach programów EWT 2014-2020).

 • Zintegrowany logotyp programu;
 • Tytuł projektu;
 • Partner wiodący; partnerzy projektu (oraz adresy ich stron www);
 • Opis projektu;
 • Cele projektu,
 • Okres realizacji
 • Wartość projektu
 • Dofinansowanie z Unii   Europejskiej,
 • Materiały audiowizualne (np. zdjęcia, mapy, filmiki video)
 • Nazwa domeny: www.3dheritage.eu

 

2. Webhosting strony internetowej  wraz z domeną w termine od 1.8.2017 do 31.12.2018

 • nazwa domeny: 3dheritage.eu
 • strona powinna pomieścić zdjęcia, filmy i wizualizacje,
 • możliwość dowolnego podziału powierzchni,
 • pamięć minimum 4 GB RAM
 • procesor o minimalnej prędkości 2GHz
 • minimum 50 GB przydzielonej pamięci dyskowej
 • hosting powinien mieć nieograniczony transfer danych
 • czas utrzymania strony: 1 sierpnia 2017 – 31 sierpnia 2018

 

2. Specyfikacja – projekt broszury

 • Format: max A5 lub podobny
 • Ilość stron: około 20 stron + okładka
 • Szyta, klejona lub składana
 • zgodnie z Podręcznikiem Beneficjenta (Poradnik/wytyczne dla beneficjenta i beneficjenta mikroprojektów w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach programów EWT 2014-2020).

Wycena powyższych materiałów powinna obejmować koszt przygotowania szacunku oraz ewentualne dodatkowe koszty, które mogą wystąpić, a nie zostały ujęte w zapytaniu.

 

Wycenę proszę przesłać do dnia: 09.06.2017 na adres e-mail: apilch.tritia@gmail.com, lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego, znajdującej się pod adresem:

 

Europejskie Ugrupowanie

Współpracy Terytorialnej

TRITIA z o.o.

Ul. Zamkowa 3 abc

43-400 Cieszyn

 

Więcej informacji udziela:

Anna Palka: apilch.tritia@gmail.com, +48 663 760 310

 

 

ZAPYTANIE O WYCENĘ

Cieszyn, 05.06.2017

 

Zamawiający:

Europejskie Ugrupowanie

Współpracy Terytorialnej

TRITIA z o.o.

Ul. Zamkowa 3 abc

43-400 Cieszyn

NIP: 5482662942

 

Nazwa projektu:

Wspólna digitalizacja 3D obiektów historycznych obszaru transgranicznego SK-PL

Spoločná 3D digitalizácia historických objektov cezhraničného územia SK-PL

Nr projektu: PLSK.01.01-24-0034/16

Nazwa programu: Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

 

W związku z realizacją projektu pn.: „Wspólna digitalizacja 3D obiektów historycznych obszaru transgranicznego SK-PL“ w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, zwracamy się z prośbą o wycenę:

1. Druk tablic informacyjnych obiektów bioracych udział w projekcie:

 • Ilość sztuk: 20
 • Format: min.: 90x70cm
 • Materiał: pcv (3mm-5mm) lub podobny

2. Druk tablicy informacyjnej dla EUWT TRITIA

 • Ilość sztuk: 1
 • Format: min.: 90x70cm
 • Materiał: pcv (3mm-5mm) lub podobny

Treść (wg Podręcznika Beneficjenta)

- zintegrowany logotyp programu zawierający nazwę funduszu, z którego finansowany jest projekt, tj. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;

- główny cel inwestycji (np. modernizacja obiektu historycznego, budowa ścieżki rowerowej itp.);

- tytuł projektu, nazwę partnera wiodącego oraz partnerów projektu;

Informacje na tablicy powinny być przekazane przy zastosowaniu  czcionki Ubuntu lub  ewentualnie Calibri. Nie należy stosować kursywy, podkreśleń ani efektów czcionki.

Zintegrowany   logotyp   programu oraz   wszystkie   informacje muszą  zajmować  co  najmniej  25% powierzchni tablicy.

3. Druk stałej tablicy do biura projektu EUWT TRITIA

 • Ilość sztuk: 1
 • Format: min.: A3
 • Materiał: pcv (3mm-5mm) lub podobny

4. Druk broszury:

Format: A5 lub podobny

Ilość stron: około 20 stron

Pełny kolor

Ilość sztuk: 200 szt.

Szycie, klejenie lub składanie

5. Nabycie/druk materiałów promocyjnych:

Komplet długopisy + notesy (100 sztuk długopisy, 100 sztuk notesy)

•          Długopis ekologiczny wraz z nadrukiem

•          Notes wraz z nadrukiem, format A5 lub podobny, ilość stron: minimum 60

Przygotowanie logotypów Programu i projektów graficznych nadruków na materiały promocyjne zgodnie z Podręcznikiem Beneficjenta (Poradnik/wytyczne dla beneficjenta i beneficjenta mikroprojektów w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach programów EWT 2014-2020).

Wycena powinna obejmować koszt przygotowania szacunku oraz ewentualne dodatkowe koszty, które mogą wystąpić, a nie zostały ujęte w zapytaniu.

 

Wycenę proszę przesłać do dnia: 09.06.2017 na adres e-mail: apilch.tritia@gmail.com, lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego, znajdującej się pod adresem:

 

Europejskie Ugrupowanie

Współpracy Terytorialnej

TRITIA z o.o.

Ul. Zamkowa 3 abc

43-400 Cieszyn

 

Więcej informacji udziela:

Anna Palka: apilch.tritia@gmail.com, +48 663 760 310

 

Projekt "Wspólna digitalizacja 3D obiektów historycznych obszaru transgranicznego SK-PL" nr PLSK.01.01.00-24-0034/16 jest współfinansowany przez Unię Europejską z z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.realizowany w ramach programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.