Wspólna digitalizacja 3D obiektów historycznych obszaru transgranicznego SK-PL

Program: Interreg VA Polska – Słowacja 2014 - 2020

Priorytet programu: 1. „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”.

Partnerzy projektu:

1. Lider: EUWT TRITIA

2. Uniwersytet Żyliński

 

Celem projektu jest digitalizacja 3D wybranych, historycznych obiektów pogranicza polsko-słowackiego. Opracowane modele 3D posłużą, jako metoda archiwizacji budynków historycznych.

Zadaniem projektu jest również wymiana know-how dotycząca cyfryzacji zabytków, szkolenie dla pracowników instytucji kultury na temat nowoczesnych narzędzi wykorzystywanych do ochrony
i promocji dziedzictwa kulturowego oraz tworzenia innowacyjnych produktów turystycznych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Podpisanie umowy na realizację projektów z programu Interreg PL - SK

19 maja 2017 roku w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, w sali kolumnowej odbyło się uroczyste podpisanie umów projektowych dofinansowanych z programu Interreg PL – SK 2014 -2020.
Umowy zostały podpisane między polskim Ministerstwem Rozwoju a wnioskodawcami, którzy uzyskali dofinansowanie. Łącznie podpisano cztery umowy. Podczas uroczystości została również podpisana umowa na dofinansowanie projektu EUWT TRITIA z partnerem Uniwersytetem Żylińskim pod nazwą: Wspólna digitalizacja 3D obiektów historycznych obszaru transgranicznego SK-PL.

Umowę podpisał Pan Adam Hamryszczak Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rozwoju i pani Marta Sláviková dyrektor EUWT TRITIA.

Realizacja projektu rozpoczęła sie 1.4.2017.

 

Spotkanie robocze w w Pszczynie oraz w Cieszynie

W dniu 18 kwietnia 2017 r. miały miejsce dwa spotkania w ramach projektu Wspólna digitalizacja 3D obiektów historycznych obszaru transgranicznego SK-PL w Pszczynie oraz w Cieszynie.

Celem spotkań było:

 • przedstawienie instytucjom biorącym udział w projekcie zasad realizacji projektu,
 • omówienie produktów, jakie powstaną w ramach projektu,
 • omówienie harmonogramu współpracy z poszczególnymi instytucjami,
 • zaznajomienie się z obiektami wchodzącymi w skład Muzeum Zamkowego w Pszczynie oraz Zamku Cieszyn (poznanie parametrów budynków).

W spotkaniach udział brali:

 1. Marta Sláviková – dyrektor EUWT TRITIA
 2. Anna Pilch – EUWT TRITIA/ZAMEK CIESZYN
 3. Maciej Kluss – dyrektor Muzeum Zamkowego w Pszczynie
 4. Marcin Nyga – Muzeum Zamkowe w Pszczynie
 5. Sylwia Pająk-Figula – Muzeum Zamkowe w Pszczynie
 6. Krzysztof Dorda – Zamek Cieszyn
 7. Miroslav Hrnčiar - Fakulta riadenia a informatiky
 8. Pavol Londa - Fakulta riadenia a informatiky
 9. Peter Pisca - Stavebná fakulta
 10. Peter Krušinský - Stavebná fakulta
 11. Filip Škultéty, Univerzitný vedecký park

 

Spotkanie robocze w Bielsku-Białej, Fałatówce i w Skansenie Ślemień

W ramach projektu „Wspólna digitalizacja 3D obiektów historycznych obszaru transgranicznego SK-PL”, w dniu 24 kwietnia 2017 r. miały miejsce trzy spotkania: na Zamku Książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej, Fałatówce w Bystrej Śląskiej i Skansenie Ślemień.

Celem spotkań było przedstawienie instytucjom biorącym udział w projekcie zasad realizacji projektu, spotkanie z dyrektorami Muzeum w Bielsku – Białej i Skansenie Ślemień. Eksperci z UNIZA omówili produkty, jakie powstaną w ramach projektu. Dyrektor EUWT TRITIA, pani Marta Sláviková omówiła harmonogram współpracy z poszczególnymi instytucjami. Spotkanie miało na celu także poznanie obiektów wchodzącymi znajdujących się na Zamku Książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej, Fałatówce w Bystrej Śląskiej, Skansenie Ślemień (tj. poznanie parametrów budynków).

W spotkaniach udział brali:

 1. Marta Sláviková – dyrektor EUWT TRITIA
 2. Anna Pilch – EUWT TRITIA/ZAMEK CIESZYN
 3. Wojciech Glądys  – dyrektor Zamku Książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej
 4. Iwona Purzycka – historyk sztuki, Dyrektor Zamku Książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej
 5. Teresa Kurzyk  - Dyrektor Żywieckiego Parku Etnograficznego, Ślemień
 6. Peter Pisca - Stavebná fakulta
 7. Peter Krušinský - Stavebná fakulta
 8. Michal Palčák, Univerzitný vedecký park, UNIZA.


Spotkanie robocze w Čičmanach na Słowacji

Dnia 5.09.2017 r. w jednym z miejsc włączonych do opracowywanych obiektów w ramach projektu „3D“ – w słowackiej malowniczej gmienie Čičmany, odbyło się spotkanie robocze kierownictwa i personelu technicznego.

Lista obecnych:

Ing. Milan Boršč (członek zespołu FRI UNIZA), Ing. Tomáš Cesnek (członek zespołu FSTAV UNIZA), Ing. Brita Endersová (członek zarządzanie projektem FRI UNIZA), Ing. Patrik Hrkút, PhD. (członek zarządzania projektem FRI UNIZA), doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. (kierownik projektu z FRI UNIZA), Ing. Jakub Chromčák (członek zarządzania projektem FSTAV UNIZA), Maximilian Kormaňák (ekspert), Ing. arch. Peter Krušinský, PhD. (członek zarządzania projektem FSTAV UNIZA), doc. Ing. Milan Kubina, PhD. (członek zarządzania projektem FRI UNIZA), Ing. Michal Lekýr, PhD. (członek zarządzania projektem FRI UNIZA), Ing. Matej Meško, PhD. (członek zarządzania projektem FRI UNIZA), Ing. Peter Pisca, PhD. (członek zarządzania projektem FSTAV UNIZA), Marta Sláviková (dyrektorka EZÚS TRITIA), Ing. Filip Škultéty, PhD. (członek zarządzania projektem UVP UNIZA), Ing. Peter Tarábek, PhD. (członek zarządzania projektem FRI UNIZA), Ing. Štefan Toth, PhD. (członek zarządzania projektem FRI UNIZA).

Celem spotkania była wymiana informacji o postępach w realizacji projektu w najbliższym okresie oraz wzajemne konsultacje dot. niektórych zagadnień związanych z projektem.