Children Visegrad Chess League / Dziecięca Wyszehradzka Liga Szachowa

Numer projektu: 21640523

Finansowanie: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Okres realizacji projektu: 15/02/2017–30/11/2017

Celem projektu jest popularyzacja gry w szachy, jako narzędzia wspierającego rozwój dzieci i młodzieży w wielu aspektach. Rozwiązaniem, jakie chcemy zaproponować jest stworzenie Dziecięcej Wyszehradzkiej Ligi Szachowej, służącej promowaniu tej dyscypliny wśród młodzieży, rodziców, nauczycieli i innych grup odbiorców na obszarze Krajów Wyszehradzkich i Serbii. Chcemy wskazać na korzyści, które w pozytywny sposób wpływają na rozwój i wychowanie młodego człowieka tj.: umiejętność rozwiązywania problemów i logicznego myślenia, rozwijanie wyobraźni.

Ponadto zadaniem projektu jest ukazanie tej dyscypliny, jako jednego z elementów edukacji i alternatywnej drogi spędzania wolnego czasu przez młodych ludzi, dla których współcześnie jedną z podstawowych aktywności stanowi komputer i Internet.

Szachy stały się wspólnym elementem łączącym organizacje z Polski, Słowacji, Czech, Węgier i Serbii.

W ramach projektu zorganizowane zostaną trzy turnieje w Czechach, Polsce i Słowacji z udziałem uczestników z krajów V4 oraz Serbii. Ponadto opracowany zostanie film promujący projekt.

Turnieje szachowe w ramach projektu:

1. Czadca (Słowacja) - 06.05.2017
2. Orlova (Czechy) 20.05.2017
3. Zakopane (Polska) 26-30.08.2017

Partner Wiodący

Uczniowski Klub Sportowy „Pionier”

Partnerzy projektu:

Polska:

1. Europejskie Ugrupowanie Współpracy terytorialnej TRITIA z o.o.

2. "RODŁO" Opole

Czechy:

1. SK Slavia Orlová

Słowacja:

Caissa Čadca

Węgry:

Gedeon Barcza SPORT CLUB ASSOCIATION

Serbia:

Belgrade chess association

Projekt jest współfinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

................................................................................................................................................

Green Transport Service

Celem projektu „Green Transport Service“ (Zielone usługi transportowe) jest zmapowanie ekologicznych, alternatywnych form transportu, jakimi są szlaki rowerowe, wodne, trasy spacerowe oraz inne (jazda na łyżwach, skateparki, paralotnie, skutery) w polsko – czesko – słowackim obszarze przygranicznym Tritii, który obejmuje Kraj Morawsko – Śląski, Samorządowy Kraj Żyliński, Województwa Śląskie i Opolskie. Mapa alternatywnych form transportu zostanie rozpropagowana w szkołach podstawowych.

Ochrona środowiska jest ważnym tematem podejmowanym zarówno przez regiony przygraniczne jak i całą Europę. Chcemy, aby projekt mógł przyczynić się do zmniejszenia dwutlenku węgla w powietrzu w naszym regionie. Działaniami projektu będą prowadzenie szerokiej informacji dotyczącej alternatywnych form transportu, promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci w wieku szkolnym oraz pozostałych mieszkańców. Wynikiem tych działań będą wspólne warsztaty, konferencje, opracowanie specjalnych map, oraz stworzenie fanpage’a na facebook’u propagującego alternatywny transport ekologiczny.

Projekt jest współfinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Small Grants.

GRUPA DYSKUSYJNA