Vitajte na webovej stránke EZÚS TRITIA

EZÚS TRITIA je prvým zoskupením svojho druhu na území Poľska, Slovenska a Českej republiky s členmi zastupujúcimi regionálnu samosprávu. Územie, na ktorom EZÚS TRITIA pôsobí zahŕňa podľa členov za Českú republiku Moravskosliezsky kraj, za Poľsko Sliezske vojvodstvo a za Slovenskú republiku Žilinský samosprávny kraj.


Marta SlávikováEZÚS TRITIA predstavuje združenie, ktoré využíva spoločný potenciál na dosiahnutie spoločných cieľov.

Marta Sláviková
Riaditeľka


Nejnovější projekty

Projekty dokončené

Novinky

Hudobný terapeutický workshop

Dňa 24.01.2020 sa uskutočnil štvrtý hudobno-terapeutický workshop v rámci Vyšehradskej spolupráce pri práci s projektom pre seniorov.

Veselé Vianoce a šťastný nový rok

Analógovo aj digitalizačne – propagácia a informácie bez bariér

22. novembra 2019 sa uskutočnilo ďalšie školenie pre predstaviteľov kultúrnych inštitúcií a kultúrnych pamiatok z Poľska a Slovenska. Išlo o ďalšie školenie v rámci cyklu „Práca so seniormi v oblasti inštitúcií kultúrneho a národného dedičstva“. Školenie s názvom: „Analógovo a digitalizačne - propagácia a informácie bez bariér“ viedla Marta Piwowarska, zástupkyňa nadácie Kultúra bez bariér.

Koledy a pastorále poľsko-česko-slovenského pohraničia Spevník

V rámci projektu „Vyšehradská spolupráca pri práci so seniormi“ zorganizovalo EGTC TRITIA spolu s partnerskými strediskami sociálnej starostlivosti, dôchodkovými strediskami a strediskami sociálnych služieb z Poľska, Slovenska a Českej republiky workshopy o hudbe koled. Najmä pri tejto príležitosti bola vyvinutá Pieseň vianočných kolied a pastorácií poľsko-česko-slovenskej hranice.

Medzinárodné semináre pre seniorov, inšpirované národným dedičstvom poľsko-slovenského pohraničia

26. a 27. novembra tohto roku Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA zorganizovalo dvojdielne medzinárodné poľsko-slovenské workshopy zamerané na seniorov, inšpirované kultúrou pohraničia. Workshopy sa konali v dvoch kultúrnych inštitúciách: na slovenskej strane v Považskom múzeu v Budatínskom hrade v Žiline a na poľskej strane v Etnografickom parku Żywiec v Ślemień. Pred samotnými seminármi si seniori prezreli tieto kultúrne inštitúcie.

Archív článkov