Vitajte na webovej stránke EZÚS TRITIA

EZÚS TRITIA je prvým zoskupením svojho druhu na území Poľska, Slovenska a Českej republiky s členmi zastupujúcimi regionálnu samosprávu. Územie, na ktorom EZÚS TRITIA pôsobí zahŕňa podľa členov za Českú republiku Moravskosliezsky kraj, za Poľsko Sliezske vojvodstvo a za Slovenskú republiku Žilinský samosprávny kraj.


Marta SlávikováEZÚS TRITIA predstavuje združenie, ktoré využíva spoločný potenciál na dosiahnutie spoločných cieľov.

Marta Sláviková
Riaditeľka


Nejnovější projekty

Projekty dokončené

Novinky

Prvý workshop v rámci projektu "Seniori bez hraníc". Vyšehradská spolupráca pre integráciu seniorov "

Dňa 31. júla 2018 sa v rámci projektu " Seniori bez hraníc. Vyšehradská spolupráca pre integráciu seniorov." uskutočnil prvý integračný arterapeutický workshop pre seniorov.

stretnutie, ktoré sumarizovalo projekt „Mówimy po słowacku! Hovoríme poľsky”

Dňa 28. júna 2018 sa v konferenčnej miestnosti zámku Cieszyn uskutočnilo stretnutie, ktoré sumarizovalo projekt „Mówimy po słowacku! Hovoríme poľsky” č. INT/EB/BES/3/I/B/0023.

Mapy zimných atrakcií poľsko-česko-slovenského pohraničia

V máji 2018 sa skončila realizácia projektu CROSS - BORDER SKI.Ako súčasť projektu EZÚS TRITIA vytvorila mapy zimných atrakcií poľsko-česko-slovenskom pohraničí. Tieto mapy sú k dispozícii na našej webovej stránke.

Politika súdržnosti 2020+

Dňa 14.6.2018 sa v Bratislave konalo zasadnutie pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+ prípravného výboru pre nové programovacie obdobie 2021- 2027. Zasadanie otvoril podpredseda vlády pre informatizáciu a investície SR Richard Raši, ktorý má túto problematiku vo svojom úrade. Marta Sláviková, riaditeľka EZÚS TRITIA je členkou tejto komisie.

Podepsalo se memorandum o spolupráci v rámci evropské uhlené platformy

V Ostrave sa konalo XXIV. Stretnutie podnikateľov Českej, Poľskej a Slovenské republiky za účasti zástupcov ministerstiev, veľvyslanectiev, predstaviteľov regiónov a firiem z rôznych odborov. Pracovná časť bola tentoraz zameraná na rozvoj priemyslu s ohľadom na útlm ťažby a využívania uhlia a problémy trhu práce v Českej a Poľskej republike. Cieľom tradičného stretnutia, ktorého sa zúčastnilo cca 150 osôb, je podpora exportu českých firiem a rozvoj vzájomnej spolupráce firiem, regiónov i štátov.

Archív článkov