Archív

1. stretnutie samospráv EZÚS TRITIA

Dňa 28.9.2015 uskutočnilo sa 1. stretnutia samospráv EZÚS TRITIA v Hrčave. Miesto stretnutia bolo vybrané ako symbolické miesto našej spolupráce Trojstyk troch štátov – Českej republiky, Poľska a Slovenska. Stretnutie sa uskutočnilo v rámci 3. ročníka Hrčavského gastronomického festivalu a Beerfestu.

Kraje – členovia EZÚS TRITIA vyslali svoje reprezentatívne delegácie podporené  regionálnymi producentami gastronomických špecialít a malými pivovarmi.

Moravsko- sliezsky kraj reprezentovali Miroslav Novák – hejtman Moravskosliezskeho kraja, Martin Sikora a  Ivan Strachoň – námestníci hejtmana kraja a David Karčmář - riaditeľ Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.

Za Sliezske vojvodstvo sa zúčastnila delegácia na čele s Grzegorzem Wolnikom – presedom zastupiteľstva a Kaziemierzom Karolczakom – členom prestavenstva  Sliezskeho vojvodstva. 

Za Opolské vojvodstvo viedol delegáciu Tomasz Kostuś - člen prestavenstva a Artur Nowak – Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Sliezskeho vojvodstva.

Jozef Štrba – podpredseda ŽSK a Milan Ovseník – riaditeľ odboru SORO pre ROP. V rámci delegácií krajov boli prítomní zástupcovia regionálnych parlamentov, riaditelia oddelení medzinárodnej spolupráce a regionálneho rozvoja.

V rámci oficiálnej časti rokovania boli predstavené jednotlivé kraje obrazovou projekciou, filmami a hovoreným slovom. Druhá časť stretnutia bola venovaná malým pivovarov regionálnym producentom a súťaži o najlepšie krajové jedlo tritiovskeho teritória.