Archív

16. ročník konference BEZ BARIÉR BEZ HRANIC

 

 

Dne 4. října 2018 v prostorách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje proběhl další ročník mezinárodní konference BEZ BARIÉR BEZ HRANIC®.

Cílem konference bylo navázat na úsilí spolku TRIANON, ESÚS TRITIA a jeho partnerů podporovat rozvoj sociálního podnikání a partnerství sociálních podniků s firmami
a institucemi v regionu.

Téměř 50 účastníků z veřejného, soukromého i neziskového sektoru, včetně zástupců Europarlamentu, Moravskoslezského kraje,  Paktu zaměstnanosti MSK, Sociálního bankovnictví České spořitelny, ESÚS TREIA, Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC, z.s.
a dalších si vyslechlo zajímavé příspěvky o zkušenostech se sociálním podnikáním z České republiky, Polska a dalších států EU.

Prezentovány byly také jednotlivé podniky působící na území Moravskoslezského kraje, které jsou zároveň i členy Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC, z.s. Účastníci si tak mohli udělat představu, kde všude je možné sociální podnikání uplatnit a jak různorodá je paleta produktů a služeb místních sociálních podniků.

Součástí konference byl Kulatý stůl dne 5. října 2018, konaný v Domě energetiky v Ostravě. Jednalo se o úspěšný pokus dynamizovat proces efektivního partnerství mezi sociálními podniky a strategickými podnikatelskými subjekty v regionu. Kulatý stůl poskytl podmínky
k diskusi o konkrétnějších možnostech spolupráce a definování nabídky – poptávky mezi významným podnikatelským subjektem a Klastrem sociálních inovací a podniků – SINEC, z.s.

Konference proběhla za podpory a přispění Moravskoslezského kraje, podnikatelských subjektů z regionu – Třineckých železáren, a.s., KOVONA SYSTEM, a.s., FINCLUB plus, a.s., České spořitelny, a.s., ČEZ Distribuce s.r.o. a také statutárních měst  Havířov a Karviná
a Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.