Archív

Ako podporovať pacienta v poslednej etape života?

Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA s r. o. pozýva na on-line školenie

Ako podporovať pacienta v poslednej etape života?

 

Dátum: 12. 10. 2022

Čas: 10.00 – 14.00

Školenie sa bude konať v on-line forme, prostredníctvom platformy ZOOM.

K účasti na školení pozývame zamestnancov Domovov sociálnej starostlivosti/ Centier sociálnych služieb/ Domovov pokojnej staroby a pod.: t. j. sociálnych pracovníkov, zdravotné sestry, ergoterapeutov, ošetrovateľov, asistentov, vedúcich zamestnancov, psychológov, fyzioterapeutov a všetky osoby, ktoré majú záujem o túto tematiku, vrátane osôb, ktoré nepracujú v uvedených inštitúciách, ale chcú obohatiť svoje poznatky.

 

Vedúca: ANJA FRANCZAK

Zakladateľka Ústavu dobrej smrti (Instytut Dobrej Śmierci). Zaoberá sa edukáciou o smrti a smútku. Prostredníctvom individuálnych konzultácií, školení a workshopov podporuje osoby v poslednej etape života, osoby prežívajúce smútok a tých, ktorí sú spolu s nimi. Je ceremoniárkou/ majsterkou ceremónie, ktorá tvorí a vedie osobné rituály rozlúčenia a občianske pohrebné ceremónie. Školila sa o. i. v Heidelbergu v Ústave klinickej pastoračnej činnosti (Institut für Klinische Seelsorgeausbildung) a je profesionálnou sprievodkyňou smútkom certifikovanou Nemeckým federálnym združením sprevádzania smútkom (Bundesverband Trauerbegleitung e.V.). Ako dula umierania a certifikovaná inštruktorka medzinárodnej iniciatívy Kurzov poslednej pomoci (Letzte Hilfe) učí, čo je proces umierania a podporuje rodiny, ktoré sa starajú o blízku osobu v  poslednej etape jej života.

www.anjafranczak.com / www.instytutdobrejsmierci.pl

 

Stručný opis školenia

Súčasná medicína nám umožňuje predĺžiť ľudský život, ale nie sme schopní zmeniť skutočnosť, že sme všetci smrteľní. Ako môžeme rozoznať, že sa pacient blíži ku koncu života? V čom spočíva prirodzený proces umierania a aké máme možnosti podporovania pacientov v tejto etape života? V priebehu školenia sa lektorka podelí nielen o základné poznatky spojené s procesom umierania, ktorý prebieha nielen na fyzickej, ale aj na psychickej, sociálnej a duchovej úrovni. Ukáže, ako môžeme poskytnúť útechu umierajúcim ľuďom a spolu vytvoriť podmienky na pokojné umieranie a dobrú smrť.

 

Počas školenia, ktoré sa bude konať v poľštine, zabezpečujeme simultánne on-line tlmočenie do slovenského a českého jazyka.

Účasť na školení je bezplatná, je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom prihláškového formulára, počet miest je obmedzený.

Odkaz na prihláškový formulár: https://tiny.pl/wx7n5

Kontakt/dodatočné informácie

bwrona.tritia@gmail.com

www.egtctritia.eu

 

Školenie sa realizuje v rámci projektu V4 v prospech rozvoja Spoločnej sociálnej Európy, ID: 22110081

Projekt je spolufinancovaný Medzinárodným vyšehradským fondom

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe