Archív

Dažďová a odpadová voda v urbánnej krajine

POZVÁNKA NA KURZ

on-line

Dažďová a odpadová voda v urbánnej krajine

18.08.2021

PLÁN:

09.00 – 10.00 Vodne zahrady a protipovodňova ochrana, č. Michał Kravčík, Water holistic, nositeľ svetovej Goldmanovej ceny za ekológiu

10.00 – 11.00 Menežment dažďovej vody v meste a dobre priklady praxe, Ing. Miroslav Hrib, PhD.

11.00 – 12.00 Protipovodňova ochranu, vystražne systemy, Roman Konieczny

REGISTRÁCIA ON-LINE, link na registračný formulár: https://tiny.pl/9mxnr

Kurzy sú určené pre poslucháčov zo Slovenska a Poľska (zabezpečujeme simultánne tlmočenie). Musíte sa len zaregistrovať v systéme. Každý účastník kurzu dostane na požiadanie publikáciu – všetky prednášky z 5 blokov. Publikácia bude pripravená v poľštine a slovenčine.

Projekt je realizovaný so zreteľom na predstaviteľov: lesného hospodárstva, poľnohospodárstva; zástupcov rôznych stupňov environmentálnej výchovy; zástupcov samospráv; zástupcov mimovládnych organizácií; študentov prírodných a iných vied; všetkých záujemcov o vyššie spomínanú tematiku.

Srdečne vás pozývame na účasť

Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA s ručením obmedzeným

OZ Chováme doma

Projekt Poľsko-slovenská vodná univerzita. Ľudia, voda, klíma, krajina, budúcnosť                                 (INT/EB/BES/3/V/B/0182)

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020 a zo štátneho rozpočtu