Archív

Dokument pripravený v rámci projektu „Poľsko-slovenská vodna univerzita ...“

Dokument bol vypracovaný v rámci projektu: „Polsko-Słowacki Uniwersytet Wodny. Ludzie, woda, klimat, krajobraz, przyszłość. /Poľsko-slovenská vodná univerzita. Ľudia, voda, klíma, krajina, budúcnosť”, č. INT/EB/BES/3/V/B/0182. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 a zo štátneho rozpočtu.

Stiahnite si dokument TU

Autorom ilustračnej fotografie s grafikou, sprístupnenej na tejto podstránke, je Dr. Ing. Miroslav Hríb.

Informácie o autoroch

Dr. Ing. Michal Kravčík: vodohospodár, nositeľ svetovej Goldmanovej ceny za ekológiu. Slovenský a medzinárodný ekologický aktivista z Košíc, predseda občianskeho združenia „Ľudia a voda“, autor Novej vodnej paradigmy o akútnej potrebe zadržania dažďovej vody v krajine pre ozdravenie klímy, člen medzinárodnej siete inovátorov pre verejné blaho ASHOKA a zakladateľ svetovej  organizácie WATER HOLISTIC.

Dr. Ing. Miroslav Hrib: bývalý učiteľ na Katedre lesníctva a meliorácie na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene. Riaditeľ spoločnosti Vodales, s.r.o., ktorá navrhuje lesné, dopravné a vodné stavby. Navrhoval snehové nádrže v lyžiarskych strediskách na Slovensku. Okrem lesných ciest, cyklotrás a dažďových záhrad sa špecializuje na zadržiavanie vody v mestách a rekultiváciu poľnohospodárskej pôdy, čo sú adaptačné opatrenia na negatívne dôsledky zmeny klímy.

Dr. Ing. Piotr Topiński: ekológ, novinár, lektor, autor niekoľkých kníh, zakladateľ niekoľkých nadácií pôsobiacich v oblasti sociálneho a miestneho rozvoja, autor mnohých vzdelávacích a školiacich filmov. Člen medzinárodnej siete inovátorov pre verejné blaho ASHOKA.