Archív

Dozorná rada EZÚS TRITIA

 

Vo štvrtok 24. septembra 2015 sa konalo výjazdové zasadnutie Dozornej rady Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TRITIA, s.r.o. predstavitelia Opolského a Sliezskeho vojvodstva, Moravsko-sliezskeho kraja a Žilinského samosprávneho kraja sa oboznámili s doterajšou činnosťou a návrhmi na budúce projekty, ktoré predstavila riaditeľka EZÚS TRITIA Marta Sláviková.
S úspechom sa už ukončili niektoré projekty, napríklad projekt Udržatelné podnikání, v ktorom došlo k výmene informácií a skúseností podnikateľov z česko-poľského pohraničia, ako aj projekt Spoznaj svoju priemyselnú minulosť, v ktorom študenti stredných škôl spoznávala technické pamiatky štyroch krajov formou vedomostnej súťaže.

 

Medzi projektami, ktoré EZÚS TRITIA plánuje do budúcnosti robiť, nachádzajú sa aj projekty spoločného monitorovania ovzdušia, vypracovania mapy alternatívnej dopravy, alebo projekty turistického projektovania pre postihnutých spoluobčanov. Predstavitelia krajov – členov EZÚS TRITIA vysoko hodnotili doterajšiu činnosť organizácie.

 

Člen predstavenstva Opolského vojvodstva a predseda Dozornej rady EZÚS TRITIA, Tomasz Kostuś povedal- „Som spokojný z dosiahnutých efektov. Je to mladá organizácia a už vidím jej potenciál. Naše štyri regióny a ich obyvatelia určite zakrátko pocítia pozitívne a merateľné efekty tejto spolupráce. Spolu s našimi partnermi zo Sliezskeho vojvodstva, Čiech a Slovenska sme potešení z dosiahnutých výsledkov. Sila tejto organizácie je vo veľkej rôznorodosti našich regiónov. Som presvedčený, že v budúcnosti obyvatelia našich regiónov pozitívne ocenia prácu TRITIE.