Archív

Dozorná rady EZÚS TRITIA

 14. decembra 2015 sa v sídle Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TRITIA, v poľskom Tešíne, konalo zasadanie Dozornej rady. Na stretnutí sa zúčastnili všetci členovia DR: Pavol Holeštiak (Žilinský samosprávny kraj), Tomasz Kostuś (Opolské vojvodstvo), Dawid Pasek (Sliezske vojvodstvo) a Martin Sikora (Moravsko-sliezsky kraj). Na stretnutí sa tiež zúčastnila riaditeľka EZÚS TRITIA Marta Sláviková.  Zasadaniu posledný krát predsedal Tomasz Kostuś, vicemaršalek Opolského vojvodstva, nakoľko sa stal poslancom Parlamentu Poľskej republiky (v PL nemôže mať člen parlamentu inú funkciu).  

Počas zasadania členovia dozornej rady diskutovali na tému projektov, ktoré EZÚS TRITIA realizuje a prediskutovali plán eventov a projektov ako aj rozpočet na rok 2016.