Archív

Edukácia a aktivizácia seniorov

 

Za nami je ďalšie školenie organizované v rámci cyklu „Práca so seniormi v oblasti inštitúcií kultúrneho a národného dedičstva“. Školenia sa zúčastnilo 29,02.br účastníkov „Vzdelávanie a aktivácia seniorov“, ktorú vedie Maria Jarco-Działak - psychologička, gerontoterapeutka, neuropsychológka, vedúca projektov zameraných na seniorov a ich rodiny.
Podujatie bolo realizované v rámci projektu: „Prístupnosť pre plus, 60+! Kultúrne a prírodné dedičstvo pre seniorov“ č. INT / EB / BES / 1 / IV / A / 0140, spolufinancované Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Program Interreg VA Poľsko - Slovensko 2014 - 2020.

Za nami je ďalšie školenie organizované v rámci cyklu „Práca so seniormi v inštitúciách pôsobiacich v oblasti kultúry a národného dedičstva”. Školenia sa zúčastnilo 29,02.br účastníkov "Edukácia a aktivizácia seniorov", ktorú vedie Maria Jarco-Działak - psychologička, gerontoterapeutka, neuropsychológka, vedúca projektov zameraných na seniorov a ich rodiny.
Mikroprojekt „Dostupnosť na jednotku, 60+! Sprístupňovanie kultúrneho a prírodného dedičstva seniorom“ č. INT/EB/BES/1/IV/A/0140 je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko 2014 - 2020.