Archív

Európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS) sa zišli v Aténach a diskutovali o budúcnosti Európy

 

EZÚS ako prvá štruktúra definovaná právom Európskej únie hrá kľúčovú úlohu v posilňovaní cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráca v rámci Európskej únie a mimo nej. Často slúžia ako laboratóriá Európskej únie, testujú nové a inovatívne cesty spolupráce cez hranice a pracujú na praktických projektoch zameraných na zlepšenie života občanov Európskej únie.

EZÚSy, ktoré spoločne tvoria platformu EZÚS pri Komisie regiónov EÚ, sa zišli 4. mája v Aténach, aby prerokovali svoje pohľady na spoločnú budúcnosť Európy.

Viac si môžete prečítať na tomto odkaze:

European Groupings of Territorial Cooperation (EGTCs) gather in Athens to discuss the Future of Europe