Archív

Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA s r.o. pozýva na online školenie

 

Edit: Dámy a páni,
z dôvodov, ktoré sú mimo našu kontrolu, z dôvodu vedúcej choroby, trénera a zmeny v tréningu. Srdečne vás pozývam na školenie, ktoré povedie oprávnená pani Maria Jarco-Działak "Interdisciplinárna psychogeriatrická starostlivosť". Dátum a čas sa nezmenili.

Edit: Dámy a páni,

z dôvodov, ktoré sú mimo našu kontrolu, z dôvodu vedúcej choroby, trénera a zmeny v tréningu. Srdečne vás pozývam na školenie, ktoré povedie oprávnená pani Maria Jarco-Działak "Interdisciplinárna psychogeriatrická starostlivosť". Dátum a čas sa nezmenili.

 

Geriatrická starostlivosť

K účasti na cykle školení pozývame zamestnancov Domovov sociálnej starostlivosti/Centier sociálnych služieb /Domovov pokojnej staroby a pod.: t. j. sociálnych pracovníkov, zdravotné sestry, ergoterapeutov, zdravotníckych opatrovateľov, asistentov seniorov, vedúcich zamestnancov, psychológov, rehabilitačných terapeutov, ako aj súkromní opatrovatelia, rodiny, ktoré sa starajú o seniorov.

Dátum: 21.07.2020

Čas konania: 09.00 - 15.30

 

Vedúca školenie: Iwona Przybyło – magisterka ošetrovateľstva, absolventka Fakulty zdravotných vied odboru Ošetrovateľstvo na Uniwersytecie Medycznym [Zdravotníckej univerzite] v Gdańsku. Špecialistka na anestéziologické ošetrovateľstvo a intenzívnu starostlivosť. Diplomovaná ergoterapeutka, coach i trénerka. Jej práca je riadená nadšením pre starších ľudí, úctou voči ich rozmanitosti a všetkému, čo prežili. Je zástankyňou priameho kontaktu s druhým človekom. Má viac ako 18-ročné skúsenosti z práce s pacientmi, s ktorými
sa stretávala na rôznych nemocničných oddeleniach. Mnohé roky sa angažuje vo vzdelávaní a zvyšovaní profesijných kompetencií opatrovateľov starších osôb, zdravotných sestier a ergoterapeutov.

Počas školenia zabezpečujeme konzekutívne tlmočenie do slovenského jazyka.

Účasť na školeniach je bezplatná, prihlášky, prosíme, posielajte: prostredníctvom online náborového formulára. Odkaz na formulár

Alebo: e-mailom bwrona.tritia@gmail.com alebo telefonicky na číslo +48 515 261 827

www.egtctritia.eu

 

Školenie je realizované v rámci projektu Vyšehradská kooperácia pre prácu so seniormi
(ID: 21910016). Projekt je spolufinancovaný Medzinárodným vyšehradským fondom.