Archív

Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA s r.o. pozýva na školenie

Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA s r.o. pozýva na

online školenie

INOVÁCIE V OBLASTI VZDELÁVANIA A OPATERY V ALZHEIMEROVEJ CHOROBE

A INÝCH FORMÁCH DEMENCIE

K účasti na cykle školení pozývame zamestnancov Domovov sociálnej starostlivosti/Centier sociálnych služieb /Domovov pokojnej staroby a pod.: t. j. sociálnych pracovníkov, zdravotné sestry, ergoterapeutov, zdravotníckych opatrovateľov, asistentov seniorov, vedúcich zamestnancov, psychológov, rehabilitačných terapeutov.

„BEZ VEDOMOSTÍ O DEMENCII NEEXISTUJE PARTNERSTVO V OPATERE A POKÝM NEEXISTUJE LIEK... JE OPATERA!”

Dátum: 29.07.2020

Čas konania: 09.00 - 15.30

Prednášajúca: MARLENA MEYEROVÁ – absolventka gerontopedagogiky Pomoranskej zdravotníckej univerzity v Štetíne, Gdanskej univerzity; kvalifikovaná učiteľka Montessori. Je prvou licencovanou trénerkou v Poľsku v programe Positive Approach to Care TM (PAC) Teepy Snow.

POSSITIVE APPROACH TO CARE (PAC), teda Pozitívny prístup k opatere je inovatívnym komplexným programom vzdelávania o demencii a o opatere v demencii. Bol vytvorený s úmyslom vzdelávať všetkých, ktorí sú zapojení do opatery o osoby postihnuté demenciou.

Počas školenia zabezpečujeme konzekutívne tlmočenie do slovenského jazyka.

Účasť na školeniach je bezplatná, prihlášky, prosíme, posielajte: prostredníctvom online náborového formulára. Odkaz na formulár

Alebo: e-mailom bwrona.tritia@gmail.com alebo telefonicky na číslo +48 515 261 827

www.egtctritia.eu

 

Školenie je realizované v rámci projektu Vyšehradská kooperácia pre prácu so seniormi
(ID: 21910016). Projekt je spolufinancovaný Medzinárodným vyšehradským fondom.