Archív

EZUS TRITIA Vás pozýva na podujatie vzdelávacieho charakteru venované tematike dostupnosti kultúrnych inštitúcií pre osoby vo veku 60+

Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA s.r.o. Vás pozýva na podujatie vzdelávacieho charakteru venované tematike dostupnosti kultúrnych inštitúcií pre osoby vo veku 60+

Na účasť pozývame zamestnancov inštitúcií pôsobiacich v oblasti kultúry a národného dedičstva a všetkých, ktorí sa o túto tematiku zaujímajú.

 

Dátum: 26. 02. 2020

Miesto: Muzeum Zamkowe w Pszczynie, Stajnie książęce, Sala audiowizualna (Zámocké múzeum v Pszczyne, Kniežacie stajne, Audiovizuálna sála)

PROGRAM

Prvá časť: Seminár

 

10.00 – 10.15 Začiatok, privítanie hostí

10.15 – 11.45 Od dostupnosti k radosti osobného objavovania umenia - Barbara Tichy, Muzeum Narodowe w Warszawie (Národné múzeum vo Varšave)

11.45 – 13.15 Dostupnosť bez uvedomenia a aktívnosti neexistuje. Ako aktivizovať seniorov a ich rodiny, aby využívali možnosti v ich okolí – Łukasz Salwarowski, Združenie MANKO

13.15 - 14.00 prestávka, catering

 

Druhá časť: workshop Audit dostupnosti kultúrnych inštitúcií v areáli a na príklade Zámockého múzea v Pszczyne

g. 14.00 - 17.00

Prednášajúci: dr. Ing. arch. Iwona Benek a dr. Ing. arch. Agnieszka Labus, nadácia Fundacja Laboratorium Architektury 60+ (LAB60+), Sliezska technická univerzita, Fakulta architektúry.

 

Podujatie je bezplatné, počet miest je obmedzený, je potrebné prihlásiť sa prostredníctvom formulára alebo e-mailom/telefonicky bwrona.tritia@gmail.com

Tel. +48 515 261 827

www.egtctritia.eu

 

Odkaz na prihláškový formulár: https://docs.google.com/forms/d/1AchWGHLajSXGj_nYA3P-Bch4gvyRTptXTVUA2Taplws/edit?ts=5e427efc

Podujatie je realizované v rámci projektu „Dostupnosť na jednotku, 60+! Sprístupňovanie kultúrneho a prírodného dedičstva seniorom“ č. INT/EB/BES/1/IV/A/0140, spolufinancovaného Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko 2014 - 2020.