Archív

EURÓPSKE ZOSKUPENIE ÚZEMNEJ SPOLUPRÁCE TRITIA S R.O. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 

 

EZÚS TRITIA funguje 5 a pol roka

Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA má za sebou 5 a pol roka činnosti.

Pripravili sme pre Vás niekoľko základných informácií a naozaj malú, ale výrečnú štatistiku.

VÍZIA

„Vďaka inštitucionálnej spolupráci Moravsko-sliezskeho kraja, Opolského vojvodstva, Sliezskeho vojvodstva a Žilinského samosprávneho kraja stala sa oblasť EZÚS TRITIA funkčným, spoločensky, hospodársky a infraštruktúrne vzájomne prepojeným prosperujúcim cezhraničným regiónom, ktorý eliminuje všetky negatívne bariérové účinky hraníc a spoločne využíva vzájomné napomáhanie si svojich členov."

Kalendárium dôležitých udalostí EZÚS TRITIA

6/2009

Rozhodnutie založiť EZÚS TRITIA prijali lídri regionálnych samospráv z Moravskosliezskeho kraja (CZ), Sliezskeho vojvodstva (PL), Opolského vojvodstva (PL) a Žilinského samosprávneho kraja (SK).

12/2010

Regionálne zastupiteľstvá schvaľujú dohovor o EZÚS TRITIA a stanovy združenia.

01/2011

Zaslané oznámenia štátnym orgánom o zámere regiónov založiť EZÚS.

12/2012

Registračná žiadosť zaslaná Poľskému ministerstvu zahraničných vecí – registrový organ.

25.02.2013

Založenie EZÚS TRITIA, zápis v registri Európskych združení územnej spolupráce Ministerstva zahraničných vecí Poľskej republiky na základe rozhodnutia N° 1/2013. Zakladajúci členovia zoskupenia: Moravsko-sliezsky kraj (CZ), Sliezske vojvodstvo (PL), Opolské vojvodstvo (PL) a Žilinské samosprávny kraj (SK).

17.04.2013

Prvé Valné zhromaždenie EZÚS TRITIA

Prvý riaditeľ: Branislav Zacharides

31.12.2017

Vystúpenie člena Opolské vojvodstvo zo zoskupenia

27.04.2016

Schválenie Stratégie EZÚS TRITIA do roku 2020.

 

Orgány EZÚS TRITIA

Valné zhromaždenie: 3 najvyšší predstavitelia členov

Dozorná rada: 3 zástupcovia členov

Riaditeľ: Marta Sláviková, od 1.11.2014

 

Členovia: Moravsko-sliezsky kraj, Sliezske vojvodstvo a Žilinský samosprávny kraj

Rozloha:    24 569 km2

Počet obyvateľov: 6,5 mil.

Sídlo: Cieszyn, Poľsko

 

„Projektová“ štatistika EZÚS TRITIA (za 5 rokov aktívnej činnosti, 2014 – 2018)

 

VECNÁ ŠTATISTIKA

 

 

 

 

Počet podaných projektov

31

 

 

 

Počet implementovaných projektov

14

 

 

 

Počet zapojených partnerov

87

 

 

 

FINANČNÁ ŠTATISTIKA

EUR

PLN (Złoty)

CZK (Koruna)

 

Celkové získané finančné prostriedky z projektov do teritória TRITIE

4 894 354 ,-

20 971 328,-

126 842 078,-

 

Finančné prostriedky získané pre EZÚS TRITIA

346 585,-

1 485 047,-

8 982 097,-

Kurzy k EUR:  CZK.... 25,916        PLN .... 4,2848

 

Okruhy realizovaných aktivít

 

SIEŤOVANIE

Udržitelné podnikání, Program cezhraniční spolupráce PL-CZ 2007 - 2013

You are what you eat, International Visegrad Fund

PROPAGÁCIA KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

Objav svoju priemyselnú minulosť, International Visegrad Fund

Spoločná 3D digitalizácia historických objektov cezhraničného územia SK-PL, Interreg PL-SK

PODPORA MLÁDEŽE

Young fireman V4, International Visegrad Fund

Višegradska šachová liga, International Visegrad Fund

Višegradska šachová liga II, International Visegrad Fund

Cross-border ski, International Visegrad Fund

PODPORA SENIOROV

Seniors without borders. Visegrad cooperation for integration of seniors, International Visegrad Fund

EKOLÓGIA

Green transport service, International Visegrad Fund

AIR TRITIA, Central Europe

TRANS TRITIA, Central Europe

EDUKÁCIA

Turistika pre všetkých, Internatina Visegrad Fund

Mówimy po słowacku! Hovoríme poľsky, Interreg PL-SK