Archív

Finále „Vedomostná hra o technických pamiatkach na poľsko-česko-slovenskom pohraničí“ v poľskom Tešíne

19. júna 2015 sa v sídle Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TRITIA v poľskom Tešíne sa konalo finále v stolovej vedomostnej hre o technických kultúrnych pamiatkach, ktoré sa nachádzajú v štyroch regiónoch EZÚS TRITIA na poľsko-česko-slovenskom pohraničí.

Akcia bola organizovaná v rámci projektu „Discover your industrial past“ spolufinancovaného Medzinárodným Višegradskym fondom a EZÚS TRITIA. Na začiatku EZÚS TRITIA zmapoval technické pamiatky na svojom území a vypracoval otázky týkajúce sa práve týchto turistických zaujímavostí. Druhou časťou projektu bolo vytvorenie systému doskovej stolovej hry zameranej na vedomosti a taktiku. 

Samotná hra mala niekoľko kôl, z ktorých študenti postupovali až do medzinárodného finále. Najskôr sa konali školské kola na jednotlivých stredných školách, z nich sa postupovalo do regionálneho kola v rámci kraja a dve najlepšie dvojice z každého kraja EZÚS TRITIA sa prebojovali do finále v poľskom Tešíne.

Finále sa zúčastnili zástupcovia týchto stredných škôl:

Gymnázium Jozefa Lettricha v Martine (SK),

Gymnázium J. C. Hronského vo Vrútkach (SK),

Zespół Szkół Zawodowych č. 4 Bronisława Koraszewskiego v Opolu (PL),

Biskupské gymnázium v Ostrawie (CZ),

Zespół Szkół Władysława Szybińskiego v Cieszynie.

Pre finále boli určené postupové pravidlá a na prebojovanie sa do najlepšej štvorice museli súťažacia zdolať niekoľkokrát svojich súperov.

Záverečná finálová hra sa konala medzi zástupcami Slovenska. Trvala naozaj dlho a boli na ňu zužité žetónie nie z jednej ale z troch doskových hier. 

Prvnstvo si akoniec vybojovali Patrícia Holigová i Lucia Rumanová z Gymnázia  Jozefa Lettricha w Martine (SK), druhý skončili Lenka Ferancová i Alexander Kmeť z Gymnázia  J. C. Hronského we Vrútkach (SK).