Archív

„Inovácie vo vzdelávaní a starostlivosti v Alzheimerovej chorobe a iných formách demencie”

V dňoch 23.10., 24.10. a 25.10.2018 sa na Zámku v poľskom Tešíne konali školenia: „Inovácie vo vzdelávaní a starostlivosti v Alzheimerovej chorobe a iných formách demencie”.

EZÚs TRITIA ich zorganizoval pre zamestnancov siedmich inštitúcií, t.j. sociálnych domov a domov dôchodcov z územia Poľska, Českej republiky a Slovenska, partnerských inštitúcií projektu „Seniori bez hraníc. Vyšehradská spolupráca pre integráciu seniorov. " Tieto školenia sa uskutočnili v súlade s programom PAC - Possitive approach to care (v slovenčine: Pozitívny prístup k starostlivosti). Jeden z predpokladov tohto prístupu je plne vyjadrený myšlienkou: "Bez vedomostí o demencii neexistuje partnerstvo v starostlivosti, a až kým nie je liek ... je starostlivosť."

Autorkou tohto nezvyčajného programu je Teepa Snow zo Spojených štátov amerických. Prístup pozitívnej starostlivosti je inovatívny komplexný vzdelávací program v oblasti demencie a starostlivosti v demencii. Bol vytvorená s úmyslom vzdelávať všetkých, ktorí sa zaoberajú starostlivosťou o ľudí, ktorí s ňou zápasia. Školenie vykonala pani Marlena Meyer - jediný tréner tejto metódy v Poľsku.

Partnery projektu jsou:

  1. Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné: zakamenne.dsszsk.sk
  2. Centrum sociálnych služieb Horelica: horelica.dsszsk.sk
  3. Bytový dom Pogodna Jesień: pdps.cieszyn.pl
  4. Bytový dom Betania: www.elzbietanki.cieszyn.pl
  5. Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace: www.csstesin.cz
  6. Nadácie 9sił: fundacja9sil.wordpress.com/fundacja
  7. Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o.p.s. Více zde: www.dumsvjosefaropice.cz/domains/dumsvjosefaropice.cz
  8. Domov pro seniory sv Alžběty, Konvent sester Alžbětinek v Jablunkově: www.alzbetinky.jablunkov.cz

Projekt jest spolufinancovaný Medzinárodným Vyšehradským Fondom