Archív

Inovačný rozvoj regiónov - konferencia

IRR 2016 – Dni nápadov a inovácií

Už po desiaty krát organizuje Žilinský samosprávny kraj konferenciu Inovačný rozvoj regiónov. Tento jubilejný ročník sa bude konať vo štvrtok 21. apríla od 13:00 hod. v priestoroch hotela Holiday Inn.

Aký program na nás čaká?

1. Otvorenie konferencie

Po dekáde snáh o podporu inovačného prostredia v Žilinskom kraji sa krátko ohliadneme za  aktivitami, ktoré prídomok „pilotná“ vymenili za „tradičná“. Skúsime si odpovedať na otázku, či verejná podpora inovácií má zmysel a ktorým smerom by sa mala v budúcnosti uberať. Predstavíme si nové strategické dokumenty a tiež možnosti podpory inovačných aktivít v rámci vybraných operačných programov, nech už ich realizátorom sú samosprávy, združenia a spolky, alebo priamo výskumné organizácie a firmy.

Diskutujúci:

Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho kraja

Tatiana Čorejová, rektorka Žilinskej univerzity v Žiline

Branislav Zacharides, riaditeľ rozvojovej agentúry ŽSK, n.o.

Veronika Paľková, riaditeľka odboru riadenia programov ESF Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Michal Patúš, riaditeľ odboru európskych projektov a regionálneho rozvoja Úradu ŽSK

2. Inovácie vo vede a výskume alebo už sme svetoví?

Prostredie výskumu a vývoja v Žilinskom kraji prešlo v uplynulej dekáde turbulentným vývojom. Po vstupe do EÚ a otvorení sa globálnemu trhu, sprevádzanému príchodom investorov, sa dostavila aj ekonomická recesia, ktorá nútila firmy inovovať, aby vôbec prežili.  Prostredie výskumu a vývoja v kraji sa rozvíjalo aj vďaka stámiliónom eur vyčlenených na jeho podporu z EU. Využili sme príležitosť a sme dnes konkurenčnejší? Pri univerzitách v kraji vznikli tri nové výskumné centrá. Dokázali sa zapojiť do medzinárodných projektov? Objavili ich podniky? Dokázali inovácie inovovať aj výskum samotný?

Diskutujúci:

Gabriela Nosáľová, riaditeľka Martinského centra pre biomedicínu

Branislav Hadzima, riaditeľ Výskumného centra Žilinskej univerzity

Michal Zábovský, riaditeľ Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity

Stanislav Kurek, konateľ eSupport Company, s.r.o.

Barbara Zajacová, historička Archeologického ústavu SAV v Nitre

3. Inovujeme vzdelávanie, podporujeme technické talenty

Prírodovedné a technické odbory boli vždy výzvou pre mnohých študentov. O to viac záleží na spôsobe, akým sú vyučované. A tiež na sprievodných aktivitách popularizujúcich vedu a techniku u mladých ľudí. Na čo by sa mali školy a pedagógovia zamerať ? Ako sme inovovali výučbu tzv. STEM predmetov a čo treba ešte urobiť? Budeme mať raz dosť technických odborníkov, programátorov? Posúvajú  našich žiakov aktivity v oblasti popularizácie vedy k záujmu o technické odbory? Pomáhajú im presadiť sa v medzinárodnej konkurencii?

Diskutujúci:

Andrea Putalová, riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti

Jozef Ristvej, prorektor Žilinskej univerzity v Žiline pre medzinárodné vzťahy a marketing

Jozef Ristvej st.,  organizátor súťaže RoboRave

Ľubica Stuchlíková, výskumníčka a pedagogička Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

Kateřina Klapcová, odborná asistentka Agentury pro regionální rozvoj, a.s. Ostrava

Iveta Káčerová, projektová manažérka odboru školstva a športu Úradu ŽSK

Marián Koprda, prezident klastra Z@ict

4. Večer inovácií

Tradičnou súčasťou konferencie je udeľovanie ocenení Inovácia Žilinského kraja a Stredoškolský podnikateľský zámer. Na túto slávnostnú udalosť spojenú s malým občerstvením pozývame všetkých účastníkov konferencie.

Registrácia na konferenciu je dostupná tu.

Veríme, že Vás tohtoročné témy zaujali a tešíme sa na Vás na 10.ročníku konferencie IRR!