Archív

Konferencja: Dizajn w przestrzeni publicznej. Dostępność w miastach historycznych

Tegoroczna edycja "Dizajnu w przestrzeni publicznej" dotykała kwestii dostępności, ale w miejscach "pod specjalnym nadzorem", jakimi są miasta historyczne.

Czym jest dostępność? To po prostu gościnność. Gdy zapraszamy do domu gości dbamy, by dobrze się u nas czuli – mieli gdzie wygodnie usiąść, coś dobrego zjeść, nie nudzili się… Czy taka właśnie rola nie przypada też gospodarzom miast? Jeśli zadbamy o to, by osoby z rozmaitymi dysfunkcjami, o bardzo różnych potrzebach, bez problemu przemieszczały się, mogły odwiedzać zabytki i inne miejscowe atrakcje, miały gdzie nocować i posilić się – będzie to prosty komunikat: Jesteście u nas mile widziani! Dostępne miasto to również duża wygoda dla samych mieszkańców.

Oczywiście w miastach historycznych z zabytkową zabudową, chronioną specjalnymi przepisami, wprowadzanie jakichkolwiek zmian jest procesem skomplikowanym i kosztownym. Tegoroczna edycja "Dizajnu w przestrzeni publicznej" pokazuje, że nie jest to zadanie niemożliwe do wykonania. Jednak przydają się partnerzy, koalicje, programy i oczywiście… pieniądze. Lecz o wiele częściej decydujące są: sama świadomość potrzeby wprowadzenie pewnych udogodnień i dobra wola, a nierzadko niekonwencjonalne podejście.

W konferencji wzięło udział ponad 80 osób z Polski, Czech i Słowacji, przedsiębiorczy, architekci, usraniści, urzędnicy, przedstawiciele NGO oraz aktywiści miejscy.

Prelegentkami konferencji były: Lilian Müller, doradca ds. dostępności i projektowania dla wszystkich, ENAT (European Network for AccessibleTourism) ze Szwecji, Ewa Gołębiowska, prezes Europejskiego Instytutu Projektowania i Niepełnosprawności (EIDD for All), Małgorzata Tokarska, dyrektor Biura Podróży Bez Barier dla osób niepełnosprawnych, Nina Goršič i Biba Tomnic, Instytut Urbanistyki Słowenii, Anna Syrokosz, inspektor ds. zabytków nieruchomych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach, Jana Szczuková, specjalista ds. audytów dostępności, KAZUIST / Czechy, Katarzyna Ujma-Wąsowicz, Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich oddział w Katowicach.

Po konferencji odbyło sie otwarcie wystawy.

Konferencji towarzyszył również spacer po Wzgórzu Zamkowym, podczas którego, uczestnicy mogli się dowiedzieć jak wygląda audyt dostępnośći.

 

Konferencja i wystawa są współfinansowane przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki w ramach projektu "Tourism for All"


Działanie wpisuje się w trwałość projektu "Zrównoważona działalność gospodarcza" nr PL.3.22/2.1.00/13.03940,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej  Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. PRZEKRACZAMY GRANICE.