Archív

Média TRITIE

EZÚS TRITIA, s r.o. ponúka zastrešenie medzinárodnej spolupráce, v rámci ktorej môže vzniknúť mnoho zaujímavých projektov. Príprava jedného z nich prebehla 4.8. 2015 v sídle EZÚS TRITIA, v poľskom Cieszyne. Na stretnutie s názvom Média TRITIE prijali pozvanie zástupcovi niektorých štátnych aj súkromných spravodajských spoločností.

Žilinský kraj: TV Severka, Rádio Sever, Moravsko sliezsky kraj: Česká televize Ostrava – Zprávy v polském jazyce, Sliezske vojvodstvo: Rádio Katowice, Opolské vojvodstvo: Rádio Opole. 

Nadviazanie kontaktov bolo len začiatkom, ktorý prešiel k návrhom na konkrétne aktivity. Bol prerokovaný zámer spoločného česko- poľsko –slovenského webu, prostredníctvom ktorého by sme chceli informovať obyvateľov v našom prihraničnom regióne v t eritória EZÚS TRITIA. Okrem toho zazneli návrhy na konkrétne spoločné produkty – relácie, ktoré by ako blokové spravodajstvo pokrývali celý región. Zástupcovia médií sa dohodli, že k najzaujímavejšiemu nápadu rozpracujú podrobnosti, tak aby zámer spoločného mediálne produktu - televíznej a rozhlasovej relácie, mohol byť použitý v rámci programov Európskej únie pre získanie finančných prostriedkov na jeho realizáciu.