Archív

Medzinárodné semináre pre seniorov, inšpirované národným dedičstvom poľsko-slovenského pohraničia

26. a 27. novembra tohto roku Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA zorganizovalo dvojdielne medzinárodné poľsko-slovenské workshopy zamerané na seniorov, inšpirované kultúrou pohraničia. Workshopy sa konali v dvoch kultúrnych inštitúciách: na slovenskej strane v Považskom múzeu v Budatínskom hrade v Žiline a na poľskej strane v Etnografickom parku Żywiec v Ślemień. Pred samotnými seminármi  si seniori prezreli tieto kultúrne inštitúcie.

Workshopy inšpirované kultúrou, hudbou a prírodným dedičstvom poľsko-slovenských hraníc boli vedené skupinou „Non-Archaic Composition“ a sprevádzala ju etnografka - pani Barbara Rosiek. Ako skupina píše o sebe: „prenikajú do srdca Beskyskej hudby a nachádzajú jej spiace možnosti a inšpirácie. Non-Archaic Composition sa nielenže rozšírilo o kontrabas a violu, ale aj o nové aranžmány a harmónie, ktoré nielenže nie sú v rozpore s tradičným, starým štýlom „hrania“ melódie strunou a huslistkou, ale obohacujú ju a dopĺňajú. Je to dôkaz, že hudba Żywiecských Beskýd je stále živým fenoménom, ktorý možno znovu objaviť a vedome rozvíjať. ““

Workshopu 26. novembra 2019 sa zúčastnili seniori zo Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska z Makove a zástupcovia Univerzity tretieho veku z Poľského Tešína.  Workshopov, ktoré sa uskutočnili 27. novembra 2019, sa zúčastnili členovia Senior klubu pôsobiaceho v Kultúrnom centre v Starom Bielsku a seniori zo Základnej organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska z Oščadnice.

Počas tohto medzinárodného stretnutia došlo k mnohým integračným akcentom oboch skupín, prejavom sympatie a priateľstva, čo podporuje skutočné plánovanie budúcej spolupráce.

Workshopy pre seniorov sa uskutočnili v rámci projektu „Prístupnosť pre viac ako 60+! Kultúrne a prírodné dedičstvo pre seniorov dostupné“ č. INT / EB / BES / 1 / IV / A / 0140, spolufinancované Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ako súčasť programu Interreg VA Poľsko - Slovensko 2014 - 2020.