Archív

Monitorovacia správa EZÚS 2017

Monitorovacia správa EZÚS 2017 ukazuje vývoj EZÚSov, vytvorenie nových a implementáciu Nariadenia o EZÚSoch.

You can download the Report on this link.

You can download the Map on this link.