Archív

Nové formy spolupráce – šanca pre integrovaný rozvoj pohraničia

Dňa 16. januára 2014 sa EZÚS TRITIA zúčastnil konferencie “Vlajkové projekty pre integrovaný rozvoj na prahu 20. výročia spolupráce na česko – poľskom pohraničí”. Konferencia pod patronátom ministerky infraštruktúry a rozvoja Elżbiety Bieńkowskiej sa konala na hrade Ksiaż pri Wałbrzychu v Poľskej republike.

Prezentácia riaditeľa EZÚS TRITIA Branislava Zacharidesa odznela v rámci panelu III nazvaného “Nové formy spolupráce - šanca pre integrovaný rozvoj pohraničia” a zamerala sa najmä na opis dôvodov na založenie EZÚS TRITIA, ako aj procesu jeho zakladania.

Účastníci panela sa zároveň dozvedeli o zámere subjektov na západnej časti česko – poľského pohraničia založiť EZÚS Nové Sudety, s r.o.

Viac informácií

Moravskoslezský kraj Opolské vojvodstvo