Archív

On-line konferencia "Dobrá prax v práci so seniormi"

Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA s.r.o. pozýva na

on-line konferenciu

Dobrá prax v práci so seniormi

Konferencia je záverečným podujatím projektu „Vyšehradská kooperácia pre prácu so seniormi”

 

*Konferencia má medzinárodný charakter a bude simultánne tlmočená do slovenského a českého jazyka.

K účasti na konferencii pozývame všetky osoby, ktoré majú záujem o tematiku práce so seniormi, napríklad: zamestnancov domovov sociálnych služieb / centier sociálnych služieb/ domov pokojnej staroby, zástupcov mimovládnych organizácií, psychológov, manažérov zaoberajúcich sa seniorálnou politikou, zástupcov organizácií združujúcich seniorov a predovšetkým seniorov.

 

Dátum: 17. 09. 2020

10.00 – 10.45 – Agata Bluj (Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”/Nadácia Pracovňa sociálnych výskumov a inovácií „Lodenica”) Posilňovňa pamäti a aplikácie Memo – príklady inovácií v oblasti profylaxie pamäti seniorov.

10.45 – 11.00 – priestor na otázky a diskusiu spojenú s prvým príspevkom

11.00 – 11.45 - Agnieszka Żelwetro Na javisku Pamäti – medzi neuropsychológiou a kultúrou

11.45 – 12.00 – priestor na otázky a diskusiu spojenú s druhým príspevkom

12.00 – 12.15 – prestávka

12.15 – 13.00 – Vylučuje staroba ďalší osobný rozvoj? Anna Miczka Klosa (sociologička, animátorka, manažérka projektov zameraných na seniorov)

13.00 – 13.15 – priestor na otázky a diskusiu spojenú s tretím príspevkom

Zhrnutie konferencie

Účasť na konferencii je bezplatná, počet miest je obmedzený, registrujte sa prostredníctvom prihlášky

Odkaz na prihlášku: https://tiny.pl/75393

Kontakt/dodatočné informácie: Barbara Wrona – koordinátorka projektu

bwrona.tritia@gmail.com

tel. +48 515 261 827

www.egtctritia.eu

 

Konferencia je realizovaná v rámci projektu Vyšehradská kooperácia pre prácu so seniormi (ID: 21910016). Projekt je spolufinancovaný Medzinárodným vyšehradským fondom.